Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Katarzyna Wiszniewska

Rola kobiet w projektach informatycznych

W zespołach przygotowujących rozwiązania informatyczne w administracji publicznej coraz częściej zatrudniane są kobiety. Doświadczenia osób na co dzień pracujących nad takimi projektami potwierdzają, że pozwala to osiągać lepsze rezultaty.

Rys. B. Brosz

Kobiety z powodzeniem zasilają szeregi polskiej administracji. I o ile panie pracujące w urzędach nikogo nie dziwią, o tyle informatyczek w służbie publicznej wciąż jest niewiele. Kobiety mają jednak istotny wkład w realizowanie projektów informatycznych, nie tylko jako programistki. Dobrze spełniają się również w innych rolach, a ich praca wprowadza nową jakość w rozwijanie rozmaitych cyfrowych usług.

Praca przy projektach informatycznych w administracji publicznej wymaga szerokiego wachlarza umiejętności, nie tylko technicznych. Usługi, nad którymi pracują zespoły, są przeznaczone dla wszystkich obywateli, czyli dla bardzo różnorodnej grupy odbiorców. Aby w pełni spełniały oczekiwania tej grupy, nie wolno zapominać, dla kogo są projektowane, i konieczne jest dokładne zaplanowanie każdego etapu pracy – w czym kobiety sprawdzają się doskonale. Coraz częściej kobietom powierza się również kierowanie zespołami informatycznymi. Dostrzeganie potencjału pracowników i umiejętne jego spożytkowanie jest możliwe dzięki empatii i emocjonalnej inteligencji, które uchodzą za cechy kobiece. Bez względu na to, czy się z tym zgadzamy, czy też nie, jedno jest pewne: różnorodność zespołów zawsze pozwala spojrzeć na problem z szerszej perspektywy i zrealizować zadanie w bardziej efektywny sposób.

Dobra współpraca

W każdej pracy niezmiernie ważne są relacje między członkami zespołu. Nie da się wypracować dobrego rozwiązania bez osiągnięcia porozumienia między osobami pracującymi nad danym projektem. – Na sukces projektu składa się wiele elementów, ale najważniejszy jest czynnik ludzki. Ważny jest zarówno język programowania, jak i wspólny język członków zespołu. Istotne są relacje pomiędzy obiektami, ale warto zadbać o dobre relacje między członkami zespołu – podkreśla Magdalena Sawicka, kierownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, która zajmuje się m.in. rozwojem i wdrażaniem w administracji publicznej systemu do elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD PUW. W skład kierowanego przez nią zespołu, który w 2010 r. stworzył system EZD PUW, wchodzą przede wszystkim programiści, ale również osoby odpowiedzialne za część biznesową, wdrożenia oraz udzielanie wsparcia urzędom, w których wprowadzane jest to narzędzie. – Osiąganie wskaźników rezultatu to prawdziwy sprawdzian przed instytucją zarządzającą, ale równie ważne jest osiągnięcie przez autorów satysfakcji z wytworzonych produktów i zadowolenia końcowych użytkowników. W swoją codzienną pracę wkładamy serce i zaangażowanie, a to przynosi wymierne efekty – mówi Sawicka.

Inny punkt widzenia

Zdarza się, że kobiety pracujące w zawodach uważanych za typowo męskie starają się stylem pracy upodobnić do kolegów po fachu. Lepszym rozwiązaniem dla całego zespołu jest jednak wykorzystanie różnic, które sprawiają, że zespół jest bardziej wszechstronny. Ważne jest to zwłaszcza w administracji publicznej, gdzie produkty informatyczne są przygotowywane dla obywateli, a co za tym idzie – również oceniane przez całe społeczeństwo. – Pracujemy z publicznymi danymi, niekiedy polskim dziedzictwem. Naszym celem jest ułatwienie dostępu do informacji publicznej i ich wykorzystania. Dlatego nasza praca wymaga niezwykłej uważności, skrupulatności i wrażliwości – cech jednak typowo kobiecych – mówi Katarzyna Zajkowska, kierownik projektu w Narodowym Archiwum Cyfrowym, pracująca m.in. nad portalem Szukaj w archiwach.

[...]

Autorka jest redaktorką „IT w Administracji”.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej