Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Październik 2013

Płatny czy darmowy

Jeszcze niedawno zakładano, że bezpłatne oprogramowania komputerowe wykluczą z rynku swoich komercyjnych konkurentów. Dziś nie jest to już takie pewne. Co więcej, trendem w pracy na komputerach staje się lawirowanie między rozwiązaniami płatnymi a darmowymi.

więcej

 

Przekazanie komputera szkole

Urząd miasta lub gminy może przekazać komputery placówce oświatowej. Jest to zadanie skomplikowane i budzące wątpliwości, ale możliwe do wykonania zgodnie z prawem. Jak przeprowadzić tę operację? I czy w ogóle warto?

więcej

 
IT Administracji - Październik 2013

Dostarczanie wartości z budowy smart city

Stworzenie inteligentnego miasta wymaga zarówno od samorządów, jak i firm przełamywania tradycyjnego podejścia do realizacji wdrożeń systemów informatycznych. Droga do sukcesu wiedzie przez budowanie długofalowych, kompatybilnych projektów.

więcej

 

Klastry serwerów Samba w modelu aktywnym

Klastry niezawodnościowe pozwalają zachować ciągłość świadczenia usług sieciowych. Kiedy jeden z węzłów klastra ulegnie awarii lub stanie się niedostępny, inny węzeł klastra przejmie jego zadania, oferując klientom dostęp do swoich usług, aplikacji i danych.

więcej

 
IT Administracji - Październik 2013

Słowniki w rejestrach publicznych

Słowniki w rejestrach publicznych należy projektować na podstawie szczegółowego planu. Powinien określać on m.in. zawartość pól i ich ewentualną obligatoryjność, a także precyzować zagadnienia dotyczące administrowania przetwarzanymi danymi.

więcej

 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej