Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Igor Popławski

Po pierwsze organizacja

Przekształcenie działów IT w centra usług wspólnych to proces złożony. O tym, jak się do niego przygotować, opowiadają specjaliści CUW z różnych miast Polski – w tym numerze z wrocławskiego Centrum Usług Informatycznych. Centrum Usług Informatycznych.

Działanie wrocławskiego Centrum Usług Informatycznych (CUI) to przykład korzystnych zmian, jakie może przynieść jednostkom miejskim transformacja w centra usług wspólnych (CUW). Koncepcja CUW, która powstała na gruncie pozytywnych doświadczeń w sektorze biznesu, została podchwycona przez administrację, a nowe regulacje prawne umożliwiły od stycznia 2016 r. realizację tej idei w praktyce. Wejście w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 446) pozwoliło jednostkom samorządu terytorialnego na konsolidację służb informatycznych (a także księgowych, kadrowych i płacowych), umożliwiając tym samym rozwój instytucji publicznych, przynosząc im oszczędności, zapewniając lepszą jakość pracy i standaryzację usług.

W nowej roli

Przekształcenie w CUW nie jest tylko kwestią odpowiedniej uchwały rady miejskiej (choć formalnie odbywa się w ten sposób), ale wynikiem wewnętrznej dojrzałości organizacji oraz stopnia jej profesjonalizacji.

Wrocławska jednostka, wyrosła z Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego Wrocławia (UMW), zatrudnia dziś ponad 250 osób, administruje ponad 300 serwerami, zarządza systemami informatycznymi kilkuset różnych jednostek i obsługuje rocznie ponad 50 tysięcy zleceń. O skali powodzenia CUI jako CUW świadczy nie tylko liczba uruchamianych nowych projektów (ok. 70 rocznie), ale też stopień zadowolenia klientów. Pracownicy placówek miejskich oraz mieszkańcy Wrocławia oceniają organizację na 4,87 w 5-stopniowej skali.

Zmiany jako projekt

Najważniejszym krokiem na drodze, jaką przeszedł dział IT UMW, było przejście ze spontanicznego systemu pracy w system pracy zorganizowanej. – Kiedy rozpocząłem pracę w wydziale informatyki, nie było mowy o profesjonalizacji kompetencji pracowników, natomiast istniało pojęcie informatyka uniwersalnego, który zajmował się wszystkim – mówi Dariusz Jędryczek, ówczesny szef Wydziału Informatyki UMW, dzisiejszy dyrektor CUI. To właśnie on zainicjował i przeprowadził projekt transformacji CUI w pierwsze w Polsce samorządowe CUW. Jak mówi Jędryczek, niezbędnym etapem w organizacji pracy stało się podzielenie informatyki na działy oraz „skomponowanie” w ich obrębie specjalistycznych zespołów.

Grunt to profesjonalizacja

W ten sposób rozpoczął się proces profesjonalizacji kompetencji. Przydzielenie wąskim zespołom specjalistycznego zakresu tematycznego, w którym pracownicy mogli się szkolić i który mogli realizować na wysokim poziomie, przyczynił się do profesjonalizacji pracy. Ten model funkcjonuje w CUI z powodzeniem do dzisiaj – organizacja zatrudnia wiele osób o wąskich kompetencjach, dzięki czemu złożone problemy są „rozkładane” na poszczególnych pracowników. – Oczywiście wiąże się to z ryzykiem, dlatego do kluczowych kompetencji dobieramy parę pracowników: wiodącego i rezerwowego, którzy są w stanie zastąpić się nawzajem – wyjaśnia Jędryczek. System taki przynosi podwójne korzyści – klient zewnętrzny otrzymuje usługę zrealizowaną na wysokim poziomie, a informatyk może się specjalizować w swych zadaniach. W ten sposób często udaje się zatrzymać pracownika – nie dzięki warunkom finansowym, ale przez stworzenie mu możliwości związanych z rozwojem, z uczestniczeniem w innowacyjnych projektach. Niezbędna w procesie profesjonalizacji kadry jest też standaryzacja – w CUI na utrzymanie wysokich standardów pracy pozwala wdrażanie takich narzędzi, jak zwinna metodyka Agile, Sacrum czy Prince II.

[...]

Autor jest dziennikarzem specjalizującym się w zagadnieniach IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej