Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Igor Popławski

Prawu na pomoc

Aplikacje do obsługi systemu nieodpłatnych porad prawnych, wdrożone we Wrocławiu i Lublinie, umożliwiają mieszkańcom rezerwację terminu wizyty bez wychodzenia z domu. Pozwalają urzędnikom i radcom prawnym na obsługę procesu w postaci elektronicznej.

Pierwszym polskim miastem, które zaproponowało mieszkańcom oprogramowanie wspierające system nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP), był Wrocław. – W związku z realizacją rządowego programu zdecydowaliśmy się zaoferować rozwiązanie wychodzące ponad ramy rozporządzenia, czyli aplikację dającą możliwość nie tylko rejestracji online na spotkania, ale także pozwalającą na przeprowadzanie całego procesu elektronicznie – mówi Mariusz Słyż, specjalista ds. projektów z Centrum Usług Informatycznych (CUI), jednostki organizacyjnej zapewniającej obsługę informatyczną w Urzędzie Miejskim Wrocławia (UMW). W tworzeniu koncepcji specjalistycznego oprogramowania, oprócz pracowników Biura ds. Partycypacji Społecznej UMW, na którego zlecenie powstał projekt, oraz urzędników Wydziału Organizacji i Kadr, wziął udział pięcioosobowy zespół CUI. Pod kierownictwem Mariusza Słyża analitycy – systemowy i biznesowy, specjalista IT i koordynator organizacyjny projektu – przeglądali ofertę rynku w zakresie podobnych narzędzi, prowadzili dialogi techniczne z potencjalnymi wykonawcami oraz przede wszystkim analizowali zapisy prawa regulującego powstanie systemu NPP – w ten sposób rodziła się koncepcja i projekt aplikacji.

Punkt na mapie

Funkcjonujący w Polsce od początku 2016 r. system darmowego poradnictwa jest rezultatem wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (DzU z 2015 r., poz. 1255) oraz aktu wykonawczego – rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (dalej: rozporządzenie o NPP). Na mocy tych przepisów w całym kraju zaczęło działać ponad 1500 punktów, w których radcowie prawni, adwokaci i inne wykwalifikowane osoby udzielają porad prawnych ściśle określonej grupie osób (m.in. beneficjentom pomocy społecznej, młodzieży i seniorom). Uczestnicy programu mogą umawiać się na spotkania z prawnikami telefonicznie i osobiście w Centrach Obsługi Mieszkańców i w punktach NPP, a mieszkańcy Wrocławia i Lublina – dodatkowo za pomocą specjalistycznych aplikacji internetowych.

Wrocławski projekt ze względu na szybki czas wejścia w życie rozporządzenia o NPP realizowany był w trybie przyspieszonym. Całość prac – stworzenie koncepcji, wybór wykonawcy, budowa aplikacji oraz jej wdrożenie – zamknęła się w trzech miesiącach. Elektroniczny system (npp.wroclaw.pl) ujrzał światło dzienne w styczniu 2017 r. Za jego pomocą wrocławianie mogą wybrać na mapie jeden z 25 działających w mieście punktów pomocy prawnej, sprawdzić dostępne terminy oraz zapisać się na wizytę bez konieczności wychodzenia z domu. Najważniejszą funkcją oprogramowania jest kalendarz wizyt umożliwiający zapisy na spotkania i wskazujący dostępność terminów. W ramach modułu obsługi wizyt możliwe jest automatyczne tworzenie kart wizyt, zliczanie czasu spotkania, rejestracja odmowy udzielenia porady i raportowanie nieobecności. Istotną częścią aplikacji jest moduł raportów pozwalający na tworzenie m.in. rocznych raportów kart wizyt. Aplikacja zawiera także moduł administracyjny pozwalający zarządzać użytkownikami, punktami NPP oraz kalendarzem.

Uprzejmie raportuję

Z elektronicznego systemu – oprócz mieszkańców – korzystają również radcy prawni udzielający porad. Narzędzie pozwala im przede wszystkim na elektroniczne wypełnianie karty wizyty oraz zapisanie uwag (w tym informacji statystycznych, o ile zgodzi się na to dana osoba) w oparciu o szablon i dane wymienione w rozporządzeniu o NPP. Co ważne, ponieważ karty wizyt zgodnie z zapisami ustawy są anonimowe, nie ma w systemie powiązania między umówioną wizytą a jej kartą. – To był specjalny, nietypowy wymóg wynikający ze specyfiki projektu, który musieliśmy uwzględnić podczas pisania oprogramowania – mówi Mariusz Słyż.

[...]

Autor jest dziennikarzem specjalizującym się w zagadnieniach IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej