Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Eryk Chilmon

Licencjonowanie oprogramowania a bezpieczeństwo instytucji

Jak wynika z raportu Business Software Alliance (BSA), cyberbezpieczeństwo to główny powód unikania nielicencjonowanego oprogramowania przez osoby odpowiedzialne w organizacji za stan, rozwój i wdrażanie technologii informacyjnych. Skala korzystania z nielegalnych programów w polskich podmiotach ujętych w badaniu wynosi obecnie 46%.

Aby zmniejszyć ryzyko cyberataków, organizacje powinny wyeliminować nielicencjonowane oprogramowanie wykorzystywane w swoich sieciach i wprowadzić rozwiązania w zakresie profesjonalnego zarządzania jego zasobami – wynika z najnowszego badania Global Software Survey 2018 przygotowanego przez BSA, organizację zrzeszającą producentów oprogramowania komputerowego. W porównaniu z poprzednią edycją badania, które opublikowane zostało w 2016 r., skala wykorzystania nielicencjonowanego oprogramowania spadła o 2 pkt. Dyrektorzy IT zaznaczyli w ankiecie, że kradzież danych osobowych i firmowych jest ich największą obawą związaną ze złośliwym oprogramowaniem (malware), które pozostaje w silnej korelacji z oprogramowaniem nielicencjonowanym. W rezultacie cyberbezpieczeństwo to główny powód unikania przez nich nielegalnych programów (54%), a dopiero drugim jest niższe ryzyko problemów prawnych (43%).

Zmniejszenie ryzyka cyber­ataków wymaga też wprowadzenia rozwiązań w zakresie profesjonalnego zarządzania jego zasobami. Spadek polskiego wskaźnika jest w dużej mierze wynikiem nieustannej edukacji, a co za tym idzie – rosnącego poziomu świadomości użytkowników odnośnie do cyberzagrożeń związanych z korzystaniem z nielicencjonowanego oprogramowania. Na poprawę sytuacji wpływ ma również wzrost popularności usług oferowanych w modelu SaaS (Software as a Service), zwiększona implementacja rozwiązań SAM (Software Asset Management) dedykowanych profesjonalnemu zarządzaniu zasobami oprogramowania, ale też skuteczne egzekwowanie przepisów prawa w ramach ochrony praw autorskich do oprogramowania.

Raport BSA, stworzony we współpracy z firmą badawczą IDC, określa ilość i wartość nielicencjonowanego oprogramowania zainstalowanego na komputerach w ponad 110 krajach i regionach oraz przedstawia wyniki blisko 23 000 odpowiedzi udzielonych w trakcie badania przez użytkowników prywatnych, pracowników firm, a także dyrektorów odpowiedzialnych za środowiska IT w swoich organizacjach. Kompletny raport Global Software Survey 2018 „Zarządzanie oprogramowaniem – imperatyw bezpieczeństwa, możliwości biznesowe” jest dostępny pod adresem: bsa.org/globalstudy.

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej