Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Krzysztof Witkowski

Statlook – oszczędności i sprawne zarządzanie

Statlook to dobrze znane na rynku narzędzie do kompleksowego zarządzania IT. Wśród najważniejszych nowości na rok 2019 znajdują się moduł nieobecności, narzędzie do automatyzacji z powiadomieniami oraz wracający do aplikacji menedżerski raport Bizlook.

Moduł audytu w Statlooku pozwala porównać liczbę aplikacji zainstalowanych na urządzeniach pracowników z liczbą posiadanych licencji.

Kompletny zestaw narzędzi Stat­look tworzą trzy pakiety: up­look Zasoby, uplook Monitoring i uplook Helpdesk oraz dodatkowy moduł Rodo. Pakiety można zamawiać oddzielnie albo nabyć w formie kompletnego rozwiązania właśnie pod nazwą Statlook. Wszystkie moduły są ze sobą ściśle zintegrowane, łącząc funkcje dostępne w poszczególnych pakietach w centralnej konsoli zarządzania Master albo jej webowego odpowiednika – Statlook Web. Webowa wersja panelu administracyjnego nie zawiera jeszcze wszystkich funkcji konsoli Master, ale jest intensywnie rozwijana i w przyszłości prawdopodobnie stanie się narzędziem pierwszego wyboru. Na chronionych punktach końcowych instalowany jest tylko jeden, wspólny agent usługi.

Każdy z pakietów wypełnia funkcjonalnie pewien ściśle zdefiniowany obszar zarządzania środowiskiem IT. Pakiet uplook Zasoby zawiera moduł inwentaryzacji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania z funkcją audytu legalności. Pakiet uplook Monitoring wyposażono w funkcje śledzenia aktywności użytkowników przed komputerem oraz w internecie, ograniczania dostępu do wybranych stron internetowych, monitorowania wydruków oraz blokowania nośników wymiennych. Z kolei moduł uplook Helpdesk to kompletny system ticketowy pozwalający na sprawną obsługę zgłoszeń serwisowych pracowników. Moduł wyposażono w bazę wiedzy oraz funkcje zdalnego pulpitu, który ułatwia świadczenie użytkownikom pomocy technicznej na odległość. Czwartym elementem rozwiązania jest moduł Rodo wspierający zespoły bezpieczeństwa informacji w zakresie zapewnienia zgodności z regulacjami o ochronie danych osobowych.

Warto przyjrzeć się bliżej nowościom wprowadzonym w programie w wersji na rok 2019. A tych nie brakuje.

Raport nieobecności

Nieobecności to nowy interaktywny raport, który usprawnia planowanie absencji w zespołach helpdesk. Moduł ten stanowi odzwierciedlenie systemu elektronicznych wniosków urlopowych – pozwala zarządzać nieobecnościami i zastępstwami, w szczególności osób z działu IT, choć można go rozwinąć na całą organizację. To rozbudowane narzędzie z możliwością definiowania wielopoziomowego procesu akceptacji, uwzględniające przełożonych, członków zespołu i osoby zastępujące, z bogatymi funkcjami raportowania oraz opcją przechowywania zwolnień lekarskich i innych dokumentów związanych z nieobecnością pracowników.

Pracownik może samodzielnie zgłosić nieobecność w pracy, również przez interfejs webowy Statlook Web, podając przy tym powód absencji. Informacja ta od razu widoczna jest dla przełożonego, który może zaakceptować lub odrzucić wniosek drogą elektroniczną, a następnie przekazać zadania pracownika do zastępującej go osoby. Opcja ta doskonale sprawdzi się w przypadku zarządzania pracą osób z działu wsparcia IT. Informacje o nieobecnościach zestawiane są z raportem czasu pracy oraz raportami Bizlook. W ten sposób dane o absencji mogą być korelowane z raportem aktywności pracownika w czasie, dając pełny obraz na temat jego zaangażowania w pracę.

Automatyzacja i raport menedżerski

Numerem dwa na liście wprowadzonych w 2019 r. innowacji jest moduł automatyzacji z funkcją powiadomień. Pozwala on na podejmowanie przez system zaplanowanej akcji w odpowiedzi na zajście ustalonego zdarzenia. Przykładowo, osoba odpowiedzialna za sprzęt IT dostanie powiadomienie e-mail, gdy w sieci pojawi się nowy komputer, zabraknie miejsca na dysku komputera albo wkrótce zakończy się umowa serwisowa. Liczba dostępnych wyzwalaczy, czyli zdarzeń, których zajście wywołuje akcję, będzie sukcesywnie rozszerzana. Na plus należy również zaliczyć możliwość zdalnego uruchomienia skryptu w odpowiedzi na zajście zdefiniowanego wcześniej warunku.

Wraz ze Statlookiem 2019 wraca też raport menedżerski Bizlook. To narzędzie dla przełożonych, którzy potrzebują w wygodny sposób nadzorować pracowników. W odświeżonej wersji raport dostarcza informacji na temat aktywności użytkowników, z naniesionymi informacjami o nieobecnościach. Nowy Bizlook dostępny jest teraz, poza konsolą Master, również przez przeglądarkę internetową i moduł Statlook Web. Ostatnią ciekawą nowością Bizlooka jest możliwość nadzorowania pracy zespołów przez kierowników poszczególnych działów.

Z rozbudowanej bazy wiedzy programu help.statlook.com/pl dowiemy się, że wersja 13.0.0 (to formalny numer głównego wydania na rok 2019) wprowadza jeszcze kilka innych ważnych nowinek i usprawnień. Należą do nich możliwość wykonania audytu legalności oprogramowania z poziomu wspomnianego już kilkukrotnie modułu Stat­look Web (np. jeśli potrzebujemy szybko zamówić nowe licencje, a nie mamy dostępu do konsoli Master) oraz szereg pomniejszych usprawnień w module Helpdesk, m.in. możliwość szybkiego nawiązania zdalnego połączenia przez Direct PC bezpośrednio z widoku zgłoszenia (nie ma już konieczności szukania maszyny użytkownika na liście). Listę nowości zamyka obsługa kodów Ser­viceTag dla sprzętów Della. Po kliknięciu przycisku program ułatwi dotarcie na stronie producenta do danych na temat konfiguracji urządzenia oraz dedykowanych mu sterowników.

uplook Zasoby

Kiedy komputerów w organizacji jest mało, kwestie zarządzania zasobami IT od strony formalnej z reguły schodzą na dalszy plan. O ewidencję sprzętu dba księgowa, prowadząc rejestr środków trwałych, zaś papierowy protokół przekazania z regulaminem użytkowania z reguły załatwia formalne warunki oddania sprzętu do użytku pracownika. Statlook pomaga zautomatyzować procesy zarządzania sprzętem komputerowym i oprogramowaniem w elektronicznej postaci, niezależnie od wielkości organizacji i liczby obsługiwanych komputerów.

[...]

Autor jest dziennikarzem specjalizującym się w zagadnieniach IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej