Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Błażej Trzcinowicz

Cena nie musi być najważniejsza

We Wrocławiu, podobnie jak w wielu innych miastach świata, funkcjonuje inteligentny system transportowy. Jego znakiem rozpoznawczym są charakterystyczne tramwaje PLUS. Wrocławski ITS to także ciekawy przykład zastosowania dialogu konkurencyjnego.

We Wrocławiu jest 1113 km dróg publicznych i ponad 350 tys. zarejestrowanych pojazdów, z czego niemal 80% stanowią samochody osobowe. Odnotowano tu jeden z wyższych w Polsce wskaźników zagęszczenia ruchu samochodów (1272 auta na km2 wobec średnio 1199 aut na km2 w 11 miastach badanych przez firmę PricewaterhouseCoopers), co prowadzi do znacznej emisji spalin i degradacji środowiska naturalnego. Wychodząc naprzeciw kongestii, władze miasta zdecydowały się wdrożyć Inteligentny System Transportowy – ITS Wrocław. Tego typu rozwiązania są stosowane powszechnie w dużych aglomeracjach, które zmagają się z nadmierną liczbą samochodów i ograniczoną przepustowością dróg, ale chcą zapewnić mieszkańcom optymalną mobilność, zwłaszcza środkami transportu publicznego. W przypadku Wrocławia osiągnięcie tego celu jest dodatkowo utrudnione.

[...]

Autor jest urbanistą, inżynierem gospodarki przestrzennej. Pracuje w Zespole Zarządzania Projektami w Departamencie Prezydenta Wrocławia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej