Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Mateusz Kamiński

Co jest, a co nie jest e-dokumentacją medyczną

W polskim prawie brakuje precyzyjnej definicji dokumentacji medycznej. Po 31 lipca 2014 r. może to przysporzyć wielu problemów placówkom ochrony zdrowia, które będą zobowiązane do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Od 1 sierpnia 2014 r., zgodnie z nowym art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. DzU z 2012 r., poz. 159; uopp), podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych powinny prowadzić dokumentację medyczną w postaci elektronicznej. Z pozoru realizacja nowego obowiązku wydaje się szczegółowo uregulowana. Jeżeli jednak próbuje się rozpocząć prowadzenie dokumentacji medycznej w nowej postaci, to rodzą się pytania, na które niejednokrotnie trudno udzielić odpowiedzi. Odnoszą się one często do samego zakresu przedmiotowego nowego obowiązku.

[...]

Autor jest prawnikiem. Zajmuje się prawnymi aspektami informatyzacji administracji publicznej i ochrony zdrowia.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej