Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Porządki w informatyzacji

„Problemem jest dziś brak jednolitości udostępnianych danych – są one zapisywane w różny sposób, w różnych formatach. Zamierzamy to zmienić za pomocą tzw. platformy integracyjnej rejestrów publicznych”. Rozmowa z Andrzejem Ręgowskim, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Fot. Archiwum

Czemu ma służyć Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa? Co ma być jego efektem?

Celem PZIP jest zapisanie kierunków, w jakich powinny rozwijać się rozwiązania informatyczne w administracji centralnej. Podejście, które teraz MAC prezentuje, ma na celu ukierunkowanie wszystkich rozwiązań na dostarczanie usług elektronicznych. Przy czym mają to być usługi, które w najwyższym stopniu ułatwią życie obywatelom i przedsiębiorcom.

Ale czy ułatwienie wnoszenia podań przez internet wystarczy? Czy bez przebudowy procesów administracyjnych z „papierowych” na „elektroniczne” da się osiągnąć cele PZIP?

Resort cyfryzacji dostrzega bariery prawne, które uniemożliwiają sprawną komunikację drogą elektroniczną, a nowelizacja ustawy o informatyzacji jest milowym krokiem w kierunku zmiany tego stanu rzeczy. Mam jednak świadomość, że instrumenty prawne, które są podstawą zmian i rozwoju, to tylko jeden wymiar trudności.

[...]

Rozmawiał: Jacek Orłowski

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej