Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Kamil Folga

Darmowa aplikacja do monitoringu sieci

Icinga 2 to narzędzie do monitorowania sieci i usług, które rozwija ideę dobrze znanego oprogramowania Nagios. Udostępnia graficzny interfejs użytkownika i potrafi idealnie realizować usługi monitorowania nawet bardzo rozległych struktur.

Oprogramowanie Icinga jest zbudowane na bazie popularnego narzędzia do monitorowania sieci Nagios, które jest rozwijane zarówno w wersji darmowej, jak i komercyjnej. Pierwsza wersja Icinga była oparta na kodzie darmowej wersji Nagios. Z kolei Icinga 2 to bardzo rozbudowany system monitorowania, który spełni potrzeby nawet najbardziej zaawansowanych użytkowników. Aplikacja jest w całości darmowa. Została napisana w języku C++ i, co najważniejsze – stanowi rozwiązanie modułowe.

Icinga 2 to skalowalny system monitorowania, który sprawdza dostępność zasobów (sieci i usług) w wielu lokalizacjach równocześnie. Powiadamia użytkowników o występujących problemach oraz udostępna bardzo rozbudowane dane analityczne. Oprogramowanie zostało stworzone do monitorowania dużych i rozległych środowisk. Instalacja i konfiguracja rozwiązania jest maksymalnie uproszczona. Icinga 2 wspiera większość popularnych dystrybucji systemu Linux, takich jak CentOS, RHEL, Fedora, Ubuntu, Debian, Gentoo, ArchLinux, SuSe, OpenSuse oraz bazy danych MySQL oraz PostgreSQL. Alternatywę dla Icinga 2 może stanowić Zabbix, Monitorix, Cacti, Munin, Nagios.

Icinga 2 udostępnia prosty system wtyczek, które dostosowane są do najpopularniejszych systemów. Dodatkowo użytkownik może tworzyć własne wtyczki w celu monitorowania własnych usług. Oprogramowanie sprawdza wszystkie monitorowane usługi równocześnie. Powiadomienia mogą być wysłane różnymi metodami, także zdefiniowanymi przez użytkowników. Możliwa jest eskalacja problemów przez różne kanały komunikacji. Icinga 2 udostępnia dwa różne graficzne interfejsy użytkownika: Icinga Classic UI oraz Icinga Web 2. Interfejsy zarządzania pozwalają wizualizować status sprawdzanych hostów i usług, tworzyć mapy sieci, raporty, sprawdzać dzienniki zdarzeń.

Instalujemy Icinga 2

Podstawą do budowy systemu monitorowania Icinga 2 jest LAMP (Linux, Apache, Mysql, PHP). Jest to zestaw darmowego oprogramowania, które pozwala uruchomić środowisko serwera stron Web wraz z bazą danych i obsługą języka PHP. Instalacja wskazanego zestawu jest łatwa – wystarczy wykonać przedstawione poniżej polecenia oraz postępować zgodnie z pojawiającymi się oknami dialogowymi:

# apt-get update
# apt-get install apache2
# apt-get install mysql-server
# apt-get install php5 php-pear php5-mysql
# /etc/init.d/apache2 restart

Tradycyjną metodą instalacji Icinga2 jest pobranie źródeł i kompilacja na docelowym systemie. Dla ułatwienia instalacji posłużymy się gotowymi repozytoriami, przygotowanymi specjalnie dla dystrybucji Debian. Nowe repozytoria zawierające pakiety instalacyjne Icinga 2 dodajemy do Debiana w następujący sposób:

# wget -O - http://debmon.org/debmon/repo.key
2>/dev/null | apt-key add -
# echo 'deb http://debmon.org/debmon debmon-jessie
main' >/etc/apt/sources.list.d/debmon.list
# apt-get update

Instalację i uruchomienie Icinga 2 realizujemy, wykonując polecenie apt-get install icinga2. Domyślnie Icinga 2 ma włączone określone funkcje. Aktywne i nieaktywne możemy sprawdzić poleceniem icinga2 feature list. W dalszej kolejności instalujemy wtyczki. Icinga 2 zbiera informacje, korzystając z wtyczek, które mogą pochodzić z pakietów Nagios. Wydajemy więc polecenie apt-get install nagios-plugins, a potem konfigurujemy bazę danych dla Icinga 2, posługując się wcześniej utworzonym serwerem baz danych MySQL:

# mysql -u root -p
> CREATE DATABASE icinga;
> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, DROP, CREATE VIEW,
INDEX, EXECUTE ON icinga.* TO 'icinga'@'localhost'
IDENTIFIED BY 'icinga';
> exit

[...]

Autor zawodowo zajmuje się informatyką ze specjalizacją w zakresie sieci bezprzewodowych oraz systemów transmisji głosu. Publikuje w magazynach komputerowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej