Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Artur Pęczak

Migawki i szablony środowiska wirtualnego

Na przestrzeni lat wirtualizacja na nowo zdefiniowała sposób zarządzania infrastrukturą IT. Migawki, klonowanie oraz szablony to podstawowe funkcje, dzięki którym środowiska wirtualne są bardziej elastyczne i łatwiejsze w zarządzaniu niż fizyczne serwery.

Migawki to cecha charakterystyczna środowisk wirtualnych. Znajdziemy je również w otwartym VirtualBoksie przeznaczonym raczej do zastosowań na komputerach osobistych i w środowiskach testowych.

Na pierwszy rzut oka sprawa wydaje się banalna i każdy, kto profesjonalnie zajmuje się administracją środowiska wirtualnego, doskonale wie, czym są migawki i na czym polega powoływanie do życia nowych maszyn z szablonów. Spróbujmy usystematyzować te wiadomości, uzupełniając wiedzę o rzeczy, które nie zawsze wydają się oczywiste.

Zastosowanie migawek

Migawka (snapshot) to uchwycony w momencie czasu stan maszyny wirtualnej. Migawka obejmuje wszystkie pliki maszyny, w tym dyski wirtualne, zrzut pamięci operacyjnej oraz konfigurację urządzeń, np. interfejsów sieciowych. Stan maszyny wirtualnej w migawce wskazuje, czy w momencie jej wykonania maszyna była uruchomiona, wstrzymana albo wyłączona. Migawka umożliwia przywrócenie maszyny do określonego punktu w czasie, a właściwie momentu, w którym została wykonana. Właściwość ta wskazuje listę zastosowań migawek w praktyce. Ogólnie rzecz biorąc, administratorzy wykorzystują migawki do przywracania maszyn wirtualnych po awarii, choć same w sobie migawki w żaden sposób nie mogą być traktowane jako narzędzie backupu, o czym szerzej za chwilę. Jeśli wykonamy migawkę przed wdrożeniem aktualizacji systemu operacyjnego lub wprowadzeniem zmian w konfiguracji aplikacji, w razie niepowodzenia maszyna wirtualna będzie mogła zostać szybko przywrócona do pożądanego stanu.

W środowisku produkcyjnym scenariusz ten jest jak najbardziej realny, choć migawek nie należy używać do przywracania maszyn wirtualnych dostarczających usługi systemowe i sieciowe zależne od czasu oraz maszyn przechowujących zmieniające się dane, np. serwerów plików, serwerów poczty e-mail czy baz danych. Cofnięcie takich maszyn wirtualnych w czasie będzie prowadzić do utraty pewnej porcji informacji. W tym miejscu dodajmy, że wraz z systemem Windows Server 2012 administratorzy otrzymali do ręki narzędzie VM-Generation ID, które pozwala na używanie funkcji klonowania oraz migawek również dla maszyn wirtualnych pełniących funkcję kontrolerów domeny. W rękach sprawnego administratora migawki są potężnym narzędziem w trakcie prowadzenia testów, planowania i wdrażania zmian w konfiguracji systemów IT oraz prac rozwojowych. Każda nieudana próba wdrożenia nowej aplikacji lub zmian w konfiguracji systemu może zostać wycofana do wcześniejszego punktu w czasie, aby móc rozpocząć pracę od początku.

Migawki VMware

Trzy podstawowe operacje na migawkach obejmują: tworzenie migawek, przywracanie maszyn wirtualnych z migawek oraz ich usuwanie. Administrator może kolejno wykonać wiele migawek maszyny wirtualnej, które zostaną zorganizowane w drzewie (łańcuchu) migawek, a następnie wycofywać zmiany do pożądanego momentu w czasie. W trakcie tworzenia migawki administrator decyduje, czy oprogramowanie ma wykonać zrzut pamięci oraz „wyciszyć” (quiesce) system plikowy maszyny wirtualnej gościa. Migawki mogą zawierać zrzut pamięci uruchomionej maszyny wirtualnej, aby móc przywrócić ją do pierwotnego stanu, choć operacja ta istotnie zwiększa czas wykonania migawki. Z kolei wyciszanie to proces zapisywania danych z buforów pamięci podręcznej systemu operacyjnego na dysku, który doprowadza maszynę wirtualną do stanu umożliwiającego poddanie ją backupowi. Ostatnia z opcji wymaga zainstalowania VMware Tools w maszynie gościa. W zależności od typu systemu gościa operacja wyciszania wykonywana jest przez sterownik synchronizacji systemu plikowego, moduł vsync lub usługę Volume Shadow Copy (VSS).

VMware oferuje dwie funkcje zarządzania migawkami – konsolidację (consolidate) oraz usuwanie (delete). Oprogramowanie umożliwia usunięcie pojedynczej migawki lub wszystkich migawek w łańcuchu. W trakcie tej operacji pliki migawek są utrwalane (konsolidowane) w podstawowym pliku maszyny wirtualnej (.vmdk), a wpisy migawek usuwane ze Snapshot Managera, czyli graficznego narzędzia do zarządzania migawkami w kliencie vSphere. Warto odnotować, że usunięcie migawki lub migawek nie wprowadza żadnych zmian w aktualnym stanie maszyny wirtualnej. Nie wpływa również na dostępność pozostałych migawek w łańcuchu. W środowisku VMware zdarzają się jednak problemy, np. pomimo usunięcia migawek pewne pliki mogą pozostać na dysku i dalej zużywać dostępną przestrzeń.

[...]

Autor zawodowo zajmuje się informatyką. Publikuje w magazynach komputerowych i serwisach internetowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej