Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Udostępniamy BIP zainteresowanym jednostkom

Mając na uwadze, że jesteśmy w jakiś sposób powiązani z pozostałymi jednostkami wykorzystującymi BIP, stwierdziliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie wytworzenie swojego autorskiego produktu i udostępnienie go zainteresowanym jednostkom. Rozmowa z Maciejem Bułkowskim, dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

1 kwietnia 2016 roku Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego uruchomił nową odsłonę Biuletynu Informacji Publicznej. Z czego wynikała potrzeba zmian w BIP-ie? 

Poprzednia instancja BIP została uruchomiona w roku 2007 w ramach projektu Wrota Warmii i Mazur. Obejmowała ona, w ramach jednej instancji, około 112 jednostek samorządu terytorialnego z Warmii i Mazur. Rok uruchomienia systemu oraz fakt, że potencjalny zakup jakiejkolwiek modernizacji tejże strony pociągał za sobą koszty związane ze zmianą obejmującą wszystkie jednostki, sprawiły, że kontynuacja tego projektu była bezzasadna. A mając na uwadze, że jesteśmy w jakiś sposób powiązani z pozostałymi jednostkami wykorzystującymi BIP, stwierdziliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie wytworzenie swojego autorskiego produktu i udostępnienie go zainteresowanym jednostkom. 

Jak przebiegały prace nad przygotowaniem nowego BIP-u? 

Sporym wyzwaniem z punktu widzenia programistycznego było wytworzenie własnego systemu zarządzania treścią (CMS) odpowiadającemu obecnym uregulowaniom prawnym, tj. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej czy też ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dlatego wybudowaniu autorskiego CMS poświęcona została największa ilość pracy. Dużo łatwiejszym zadaniem było zbieranie wymagań i bieżąca ich weryfikacja, ponieważ zespół programistyczny i pracownicy urzędu odpowiadający za publikację informacji w BIP pracują w tym samym biurze. Zespół odpowiedzialny za wytworzenie i wdrożenie BIP składał się z 6 osób. Koordynowaniem prac zajmowała się Marzena Mateusiak, zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, wraz z Michałem Chomejem, kierownikiem Biura BIP i Rozwoju Technologii Informatycznych. Pozostałe osoby miały zadania związane z pracami analitycznymi, przygotowaniem infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do uruchomienia aplikacji, pracami programistycznymi, pracami związanymi z przygotowaniem szablonu graficznego, przenoszeniem danych ze starej instancji BIP do nowej aplikacji oraz prowadzeniem szkoleń i instruktażu dla pracowników jednostek organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz jednostek samorządu terytorialnego z Warmii i Mazur. Projekt realizowaliśmy przez około rok własnymi zasobami ludzkimi, więc nie było dedykowanego budżetu przypisanego do tego zadania. 

Czym różni się nowy biuletyn od poprzedniej strony? Jakie udogodnienia zostały wprowadzone? 

Najważniejsza była dla nas kwestia licencji. Nie jesteśmy już powiązani z żadnym podmiotem zewnętrznym. Wszelkich modyfikacji możemy dokonywać samodzielnie. Udostępniamy również BIP dla zainteresowanych jednostek organizacyjnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz jednostek samorządu terytorialnego z Warmii i Mazur. Stworzyliśmy też odrębne moduły składające się z dedykowanych formularzy ułatwiających wprowadzanie informacji, wymuszających wpisywanie pewnego zakresu danych lub wybór z dedykowanej dla danego pola listy. Ułatwia to później zarządzanie konkretnym zakresem informacji dla redaktorów tychże stron. Są to: moduł naboru, zamówień publicznych, aktów prawnych. W terminie późniejszym na wniosek już samych jednostek samorządu terytorialnego, wprowadziliśmy dwa nowe moduły, czyli rejestr umów i rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Tym samym ewentualne wejście w życie projektu ustawy o jawności życia publicznego nie stanowi dla nas dużego wyzwania pod kątem technicznym. Obecnie to od konkretnej jednostki zależy, czy z danego modułu korzysta, czy też nie. Co bardzo istotne, nowa strona jest responsywna, co obecnie jest standardem, a czego nie mogliśmy zapewnić, zachowując starą stronę biuletynu. Tym samym wyszukanie interesującej nas informacji jest dużo łatwiejsze, niż miało to miejsce dotychczas. Strona jest oczywiście odpowiednio zabezpieczona. 

[…]

Maciej Bułkowski – dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwent Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, specjalność: systemy telekomunikacyjne. Od początku swojej pracy zawodowej związany z wdrożeniami oraz utrzymaniem systemów informatycznych. W chwili obecnej jest odpowiedzialny za utrzymanie, zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną, tworzenie aplikacji i zarządzanie projektami z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz kompetencji cyfrowych w województwie warmińsko-mazurskim. Przewodniczący Zespołu Eksperckiego przy Związku Województw RP oraz członek Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Rozmawiała Katarzyna Wiszniewska

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej