Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Krzysztof Mitoraj

Jak korzystać z rękojmi

UMOWY | Kodeksowe uregulowania dotyczące rękojmi za wady towaru to rozwiązanie korzystne i w pełni zadowalające. Podpowiadamy, jak wykorzystać mechanizmy ochronne rękojmi przy kłopotach z zakupionym wadliwym towarem.

Zważywszy na wielość uregulowań prawnych chroniących nabywcę towaru (choćby opisaną w poprzednim numerze gwarancję), to właśnie rękojmia wydaje się rozwiązaniem najkorzystniejszym.

Pod ochroną rękojmi

Rozwiązania prawne rękojmi chronią zarówno kupującego, jak i sprzedawcę. Oceniając jednak całościowo, regulacja ta zadowala przede wszystkim kupującego.

Jaki towar podlega ochronie? Art. 556 § 1 kodeksu cywilnego stanowi, iż sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność. Ważne pozostają standardy techniczne, trwałość i niezawodność. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi występuje wtedy, gdy towar nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, lub w przypadku wydania towaru w stanie niepełnym. Sprzedawca odpowiada nie tylko za wady fizyczne, ale i prawne rzeczy. Mamy z nimi do czynienia, gdy zbył towar będący własnością osoby trzeciej lub obciążony prawem osoby trzeciej.

Wada fizyczna

Zgodnie z art. 556 §1 kodeksu cywilnego wadą fizyczną rzeczy jest taka cecha (lub jej brak) towaru, która wywołuje:

  • zmniejszenie wartości lub użyteczności rzeczy ze względu na cel oznaczony w umowie (strony powinny go wskazać),
  • zmniejszenie wartości lub użyteczności rzeczy ze względu na cel wynikający z okoliczności (jeżeli strony nie wskazały celu w umowie),
  • zmniejszenie wartości lub użyteczności rzeczy ze względu na cel wynikający z przeznaczenia rzeczy,
  • niekompletność rzeczy,
  • brak właściwości, o której istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego.

[...]

Autor jest pracownikiem Kancelarii Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka spółka partnerska. Był doradcą w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz Biurze Porad Obywatelskich.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej