Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Olgierd Rudak

Przegląd licencji Microsoftu

PRAWO AUTORSKIE | Wśród wszelkiego rodzaju licencji najwięcej pytań wzbudzają umowy dotyczące popularnego oprogramowania Microsoftu. Nasze zestawienie typów licencji na produkty tego koncernu pomoże rozstrzygnąć wątpliwości.

Licencje indywidualne

  • Licencja OEM to typ licencji najczęściej spotykany w domowych komputerach, które zostały zakupione jako zestaw komputer plus system operacyjny. Istotą tej licencji jest trwałe połączenie zainstalowanego oprogramowania (systemu operacyjnego bądź aplikacji użytkowej, np. MS Office) z komputerem. Oprogramowanie takie zwykle może być instalowane wyłącznie na jednym komputerze (w ramach promocji zdarzają się wersje dla kilku użytkowników), jednak nie wolno software'u przenosić do innego komputera, nawet gdybyśmy po takiej operacji usunęli wszystkie programy z pierwotnej maszyny.

OEM dla producentów systemów przeznaczona jest dla wytwórców komputerów, firm montujących sprzęt komputerowy oraz podmiotów zawodowo zajmujących się instalacją oprogramowania komputerowego.

Z kolei licencja Użytkownika Oprogramowania Microsoft (EULA) określa warunki korzystania z oprogramowania przez końcowego użytkownika i jest najczęściej dołączana do software'u w postaci pliku eula.txt lub jako część instrukcji obsługi programu. Szczególną cechą tej licencji jest niemożność przeniesienia na inną osobę bez równoczesnego przeniesienia własności komputera (oprogramowanie nie może być nigdy rozdzielone od sprzętu, na którym zostało zainstalowane).

  • Licencja Box dotyczy podstawowego produktu pudełkowego i przyznaje zwykle prawo do zainstalowania oprogramowania na jednym komputerze (niekiedy na trzech stanowiskach). Cechą szczególną licencji Box jest zbywalność oprogramowania i możliwość przeniesienia go do innego komputera (pod warunkiem odinstalowania z poprzedniej maszyny). Programy rozpowszechniane na licencji Box są droższe od dostępnych na warunkach OEM, jednak w zamian klient otrzymuje znacznie większą swobodę w korzystaniu z oprogramowania.

[...]

Autor jest prawnikiem portalu Money.pl, wydawcą i redaktorem naczelnym czasopisma "Lege Artis". Publikuje teksty o tematyce prawniczej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej