Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Jacek Wójtowicz

Przygotowanie siwz na drukarki laserowe

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE | Przedmiotem zamówienia mogą być nie tylko komputery, ale i współpracujące z nimi urządzenia peryferyjne. Najczęściej są to drukarki. Sygnalizujemy, na co warto zwrócić uwagę podczas przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia na „laserówki”.

fot. Materiały Producentów

Na pierwszy rzut oka poprawne opisanie zamawianego produktu, w tym przypadku drukarki laserowej, wydaje się proste. W tej grupie urządzeń nie ma zazwyczaj potrzeby wykonywania pomiarów za pomocą zaawansowanych aplikacji testujących (benchmarków), tak jak dzieje się to w przypadku określania wydajności procesorów czy kart graficznych. Szybkość druku (stanowiąca często jedno z głównych kryteriów klasyfikacji urządzeń) jest zwykle deklarowana przez producenta w sposób czytelny i niepozostawiający wątpliwości, podobnie zresztą jak większość parametrów istotnych z punktu widzenia zamawiającego.

Tymczasem praktyka pokazuje, że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz) dotyczącej drukarek laserowych łatwo jest popełnić błąd, który może stać się przyczyną wniesienia protestu. Diabeł tkwi w szczegółach i błąd w warunkach zamówienia może mieć znaczenie, dyskwalifikując - nawet w sposób niezamierzony przez zleceniodawcę - z udziału w przetargu niektóre urządzenia. W konsekwencji nieprecyzyjnie sformułowany opis zamówienia przez mnożące się zapytania do siwz może doprowadzić do znacznego wydłużenia całego postępowania przetargowego lub nawet jego unieważnienia.

Częstym błędem popełnianym przez zamawiającego jest tworzenie załącznika do siwz na drukarki na podstawie parametrów wybranego urządzenia oferowanego przez konkretnego producenta.

[...]

Autor jest specjalistą od sprzętukomputerowego, publikuje w prasie IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej