Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Poprawiliśmy funkcjonowanie transportu miejskiego

Monitory wewnątrz autobusów pokazują przebieg linii, którą obsługuje dany pojazd, a także aktualny oraz kolejny przystanek. W ramach projektu powstało również Centrum Zarządzania Transportem Publicznym. Jego zadaniem jest bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywanych przez MPK zadań przewozowych. Rozmowa z Tadeuszem Ferencem, prezydentem Rzeszowa

Na jakich filarach powinno się budować inteligentne miasto?

Trudno jest odpowiedzieć, na jakich konkretnie filarach powinno się budować inteligentne miasto. Każde z miast, które chce iść w tym kierunku, musi wziąć pod uwagę swoją specyfikę, a przede wszystkim powinno to robić w oparciu o oczekiwania mieszkańców. Jako miasto możemy wskazywać pewne kierunki, ale tak naprawdę musimy się wsłuchiwać w głosy mieszkańców. Tak było np. z utworzeniem w rzeszowskich galeriach handlowych punktów obsługi mieszkańców, gdzie można załatwić wiele spraw, np. wymianę dokumentów, otrzymanie dowodów rejestracyjnych, meldunek. To było nowatorskie rozwiązanie w skali kraju, ale przede wszystkim odpowiadało na potrzeby mieszkańców. Do tego dochodziły oczywiście kolejne rozwiązania, np. poprawa komunikacji publicznej, inteligentny system zarządzania ruchem samochodowym czy wreszcie postawienie na ekomobilność.

Wspomniany przez Pana Rzeszowski Inteligentny System Transportowy jest zasadniczym elementem projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic”. Od kiedy trwa rozbudowa systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie?

Pierwsze przymiarki do tego projektu to rok 2007. Samo projektowanie i ocena projektu zajęły nam kilka lat. Prace przy nim prowadziliśmy w latach 2013–2015, a jego koszt to ok. 400 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 85 proc. Przebudowanych zostało wiele skrzyżowań i ulic, zamontowano na nich system monitoringu. To był jeden z największych tego typu projektów w całej Polsce. Dzisiaj inne samorządy wzorują się na naszych rozwiązaniach w transporcie publicznym. Zyskaliśmy też uznanie w Europie, otrzymując nagrodę Civitas Award 2016 za wyjątkowe osiągnięcia, m.in. w dziedzinie transportu miejskiego. W uzasadnieniu napisano, że „Miasto jest wzorem doskonałości, który inspiruje i służy jako model do prowadzenia i stymulowania dalszego rozwoju inicjatyw zrównoważonej mobilności w Europie”.

Proszę powiedzieć, jakie elementy wchodzą w skład rzeszowskiego ITS.

Celem strategicznym projektu była poprawa funkcjonowania transportu miejskiego. Przebudowaliśmy główne ulice i skrzyżowanie w mieście. Kupiliśmy 80 nowych i komfortowych autobusów. W każdym z nich zainstalowany jest monitoring. Powstało również Centrum Zarządzania Transportem Publicznym. Na skrzyżowaniach wprowadzono inteligentny system sterowania ruchem, który ułatwia jazdę autobusów. Wymieniliśmy też przystanki autobusowe, a część z nich jest klimatyzowana. Autobusy są wyposażone w system głosowego zapowiadania przystanków oraz system głosowego zgłaszania się na przystanku dla osób niedowidzących. Monitory wewnątrz autobusów pokazują przebieg linii, którą obsługuje dany pojazd, a także aktualny oraz kolejny przystanek. W ramach projektu powstało również Centrum Zarządzania Transportem Publicznym. Jego zadaniem jest bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywanych przez MPK zadań przewozowych. Dzięki nadajnikom GPS pracownicy centrum mają możliwość śledzenia kursu każdego autobusu. Nowe pojazdy są monitorowane i wyposażone w elektroniczny system liczenia pasażerów. Dodatkowo przystanki są wyposażone w elektroniczne tablice, które pokazują rzeczywiste czasy przyjazdu autobusów.

Jakie jeszcze inicjatywy podjęła gmina, aby usprawnić komunikację publiczną?

Naszym celem było doprowadzenie do takiej sytuacji, aby mieszkańcy przesiedli się z samochodów osobowych do komunikacji publicznej. Zmieniliśmy rozkład jazdy autobusów, opierając się na sugestiach mieszkańców. W październiku ubiegłego roku podpisaliśmy kolejne umowy na zakup 50 nowoczesnych autobusów dla komunikacji miejskiej. Co istotne, autobusy mają priorytet jazdy na skrzyżowaniach. Komfort jazdy oraz znaczne poprawienie punktualności spowodowały, że efekty są już dzisiaj widoczne. Od dwóch lat, rok do roku, przybywa nam po ok. 15 procent pasażerów w autobusach. Kolejnym krokiem będzie zakup autobusów elektrycznych i przegubowych. Wprowadziliśmy też strefę płatnego parkowania. W ten sposób uporządkowaliśmy ruch samochodowy w mieście.

Często jednym z najważniejszych celów modernizacji transportu publicznego jest zmniejszenie ruchu samochodowego w mieście. Czy ten cel udało się osiągnąć w Rzeszowie?

Ja bardzo się cieszę, że w mieście jest duży ruch samochodowy. To oznacza, że miasto żyje i się rozwija. Proszę sobie wyobrazić, że ruch samochodowy jest mały. To by oznaczało, że nikt tu nie przyjeżdża, bo nie ma po co. Codziennie do Rzeszowa wjeżdża ok. 130 tys. samochodów. Rekord padł przed ostatnimi świętami Bożego Narodzenia, gdy do miasta wjechało 300 tys. samochodów. Ci ludzie zostawiają u nas pieniądze i na tym miasto się bogaci.

[...]

Rozmawiał Eryk Chilmon

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej