Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Katarzyna Bielińska

Łódź oddaje głos mieszkańcom

Platforma Vox Populi, uruchomiona przez Urząd Miasta Łodzi, to pierwsze w Polsce rozwiązanie pozwalające na prowadzenie konsultacji społecznych w wersji online. Dzięki narzędziu do e-głosowania urzędnicy mogą poznać opinie mieszkańców o działaniach podejmowanych w Łodzi.

Platforma Vox Populi pozwala mieszkańcom współdecydować o sprawach ważnych dla codziennego funkcjonowania w mieście. Zanim zagłosują, mogą zapoznać się z dodatkowymi informacjami na dany temat, wizualizacjami i opiniami ekspertów.

Łódź od kilku lat stara się włączać mieszkańców w procesy zachodzące w mieście i w podejmowanie decyzji dotyczących jego rozwoju. Służą do tego konsekwentnie uruchamiane różne formy konsultacji z mieszkańcami. – Wciąż testujemy nowe rozwiązania – od bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami, np. podczas spacerów badawczych, poprzez różnego rodzaju formy spotkań w przestrzeni miejskiej, aż po formę wirtualną, czyli platformę Vox Populi – mówi Katarzyna Luzyńczyk, zastępca dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Łodzi (UMŁ). Dzięki platformie internetowej Vox Populi (vox.uml.lodz.pl), która umożliwia prowadzenie lokalnych e-referendów, urzędnicy magistratu i innych jednostek miejskich mogą konsultować z mieszkańcami nie tylko ogólne kierunki działań administracyjnych, dotyczące rozwoju Łodzi, ale także konkretne rozwiązania, np. z zakresu infrastruktury, funkcjonowania miasta czy nowych inwestycji. Serwis ten umożliwia mieszkańcom elektroniczne głosowanie, a także zapoznanie się ze szczegółami zagadnienia poddawanego konsultacjom oraz poznanie argumentów przemawiających za poszczególnymi wariantami proponowanego rozwiązania. Dzięki Vox Populi mieszkańcy mogą zapoznać się z opiniami ekspertów, wziąć udział w dyskusji i wymienić poglądy z urzędnikami oraz innymi łodzianami.

Przejrzysta struktura

W pracach koncepcyjnych nad wdrożeniem nowego narzędzia, które rozpoczęły się w styczniu 2016 r., wzięli udział pracownicy Biura ds. Partycypacji Społecznej, Biura Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów oraz Biura Informatyki Urzędu Miasta Łodzi (UMŁ). Następnie został przygotowany opis warunków zamówienia i w kwietniu 2016 r. wyłoniono wykonawcę, którym została firma NetCoreLabs Sp. z o.o., specjalizująca się w tworzeniu dedykowanych rozwiązań informatycznych, aplikacji i platform internetowych. Po podpisaniu umowy ruszyły intensywne prace nad uruchomieniem aplikacji. W sierpniu 2016 r. rozpoczęły się testy narzędzia, a platforma ujrzała światło dzienne w październiku tego samego roku. Wdrożenie tego rozwiązania kosztowało 30 565 zł, środki pochodziły z budżetu miasta.

Platforma Vox Populi składa się z czterech elementów. Pierwszym jest moduł głosowania, który umożliwia przeprowadzanie ankiet i sond za pomocą dowolnie konstruowanych kwestionariuszy. Mechanizm ten został umieszczony jako centralny element strony internetowej, wokół którego – zgodnie z zamysłem twórców – buduje się zaangażowanie użytkowników. Druga ze składowych platformy – moduł raportowania – to narzędzie pozwalające generować raporty z przebiegu głosowania. Dzięki niemu urzędnicy nie muszą otwierać i kopiować odpowiedzi z poszczególnych ankiet. Dla pytań zamkniętych są to wartości wskazujące, ile głosów wpłynęło, na którą z opcji (zestawienie liczbowe lub procentowe), jest też możliwość otrzymania wykresów kołowych. W przypadku pytań otwartych generowana jest lista udzielonych odpowiedzi. Wszystkie te informacje zebrane są w jednym arkuszu, z możliwością pobrania w różnych formatach (m.in. PDF) oraz przesłania za pośrednictwem wygenerowanego linku, dzięki czemu dostęp do wyników głosowania mają również urzędnicy bez uprawnień administratora. Dwa pozostałe elementy platformy tworzą mechanizm CMS, służący do tworzenia, publikacji i edycji treści, oraz moduł administracyjny przeznaczony do zarządzania platformą. Aplikacja została uruchomiona w opensource’owym środowisku serwerowym LAMP (system operacyjny Linux, serwer WWW Apache, serwer bazy danych MySQL oraz język skryptowy PHP). Rozwiązanie wykorzystuje aplikację webową Yii framework w wersji 1.1. Codzienna praca administratorów i redaktorów serwisu odbywa się z poziomu panelu administracyjnego przez przeglądarki do CMS.

Twórcom narzędzia zależało na tym, aby było ono czytelne i bezproblemowe w obsłudze – zarówno dla samych łodzian, jak i pracujących z nim urzędników. I tak się stało. Front strony, widoczny dla internautów, jest przejrzysty i lekki. Centralnym elementem, skupiającym uwagę odbiorcy, jest informacja o aktualnie prowadzonym e-głosowaniu. Znajdują się tu podstawowe dane związane z konsultowanym projektem, informacje dodatkowe, np. mapa wskazująca na lokalizację inwestycji, a także mechanizm komentarzy. Dzięki zegarowi umieszczonemu obok użytkownik dowiaduje się, ile czasu zostało do końca głosowania. Pod informacją o aktualnym głosowaniu znajdują się treści dotyczące poprzednich referendów. Górne menu zawiera informacje o projekcie Vox Populi, regulamin głosowania i archiwum referendów. Na stronie, oprócz wyszukiwarki, znajdują się też odnośniki do social mediów, gdzie równolegle są zbierane opinie i prowadzone dyskusje z mieszkańcami.

[...]

Autorka jest dziennikarką specjalizującą się w zagadnieniach IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej