Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Katarzyna Bielińska

Transport miejski w stylu smart

Ustawa o elektromobilności stała się dla samorządów impulsem do wdrażania rozwiązań z zakresu e-mobility. Coraz więcej miast wprowadza ekologiczny transport miejski, systemy carsharingu i inne technologiczne innowacje związane z tym obszarem.

Po Warszawie jeździ obecnie dziesięć 12-metrowych autobusów Solaris Urbino electric, wyposażonych w baterie o pojemności ponad 200 kWh i silniki trakcyjne o mocy 160 kW. Ekologiczne pojazdy obsługują linie przebiegające przez Trakt Królewski.

Pesymistyczne informacje na temat stanu powietrza w miastach sprawiły, że mniej więcej dekadę temu miejscy włodarze zdali sobie sprawę z tego, że najbardziej optymalnym scenariuszem rozwoju transportu w aglomeracjach jest elektryfikacja. Elektromobilność to jednak nie tylko trend, który jest wynikiem wzrostu świadomości społeczeństw związanej ze środowiskiem i klimatem, ale obszar gospodarki rozwijający się coraz intensywniej na całym świecie. Polska jest dopiero na początku tej drogi. Dlatego dla polskiej administracji publicznej rozwój e-mobility jest z jednej strony ogromnym wyzwaniem, a z drugiej okazją do stworzenia solidnego fundamentu pod rozwój zupełnie nowego i konkurencyjnego rynku.

Korzyści wynikające z upowszechnienia ekologicznych form transportu, potencjał gospodarczy tego obszaru i propozycje działań, które mają doprowadzić do rozwoju sektora elektromobilności zostały określone w dokumencie „Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce”, przyjętym przez rząd w marcu 2017 r. Pierwsza faza działań o charakterze przygotowawczym została zakończona, a jej wynikiem było przygotowanie niezbędnych regulacji i ukierunkowanie finansowania publicznego. Drugi etap przed nami – będą to konkretne działania samorządów zmierzające m.in. do zakupu autobusów bezemisyjnych i budowy potrzebnej infrastruktury, stworzenia niezbędnego systemu zachęt do korzystania z aut o alternatywnych napędach, a także do budowy infrastruktury zasilania pojazdów elektrycznych. Ramy prawne, konieczne do realizacji tych zadań, zostały określone przez ustawę z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU z 2018 r., poz. 317 ze zm.; dalej: ustawa o elektromobilności). Akt ten transponuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (DzUrz UE L 307 z 28.10.2014).

Obowiązki samorządów

Ustawa o elektromobilności nakłada na jednostki samorządu terytorialnego konkretne obowiązki. Samorządy z liczbą mieszkańców powyżej 50 tys. powinny docelowo zapewnić, aby na ich obszarze co najmniej 30% autobusów użytkowanych do celów komunikacji miejskiej było zeroemisyjnych. Wśród innych warunków określonych w ustawie znalazła się konieczność zapewnienia co najmniej 30-procentowego udziału pojazdów elektrycznych w urzędowej flocie pojazdów. Także zadania publiczne mogą być zlecane przez jst wyłącznie tym podmiotom, których flota pojazdów użytkowanych przy wykonaniu tych zadań składa się w przynajmniej 30 proc. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym.

Ustawa zakłada też minimalną liczbę punktów ładowania zainstalowanych do dnia 31 grudnia 2020 r., a także przyznaje użytkownikom pojazdów elektrycznych prawo do bezpłatnego parkowania w strefach płatnego parkowania. Jednostki samorządowe zostały również zobowiązane do zapewnienia mocy przyłączeniowej pozwalającej wyposażyć stanowiska postojowe związane z projektowanymi i budowanymi budynkami użyteczności publicznej w punkty ładowania pojazdów elektrycznych oraz do przygotowania analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych.

Stawiają na trolejbusy

Dla niektórych polskich samorządów wdrażanie w życie idei e-mobilności nie jest niczym nowym. Lublin od ponad 65 lat rozwija elektryczny transport zbiorowy i dysponuje największym systemem trolejbusowym w Polsce. Sieć trakcyjna Lublina ma długość 68 km, z czego połowa powstała w ciągu ostatnich siedmiu lat. – Miasto dysponuje 123 trolejbusami, a do 2020 r. planujemy kupić kolejne 25 – deklaruje Beata Jędrzejewska-Kozłowska, dyrektor Biura Zarządzania Energią Urzędu Miasta Lublina.

[...]

Autorka jest dziennikarką specjalizującą się w zagadnieniach IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej