Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Kamil Folga

Webmail jako system obsługi poczty

Nowoczesne systemy webmail to nowy trend, który rozprzestrzenia się wraz z rozwojem chmury prywatnej i publicznej. Mogą stanowić lepszą alternatywę dla oprogramowania pocztowego instalowanego na komputerze.

Webmail to system, który wykorzystuje internet i przeglądarkę WWW do zapewnienia dostępu do poczty e-mail z dowolnego urządzenia i dowolnej lokalizacji. W przypadku webmail wszystkie wiadomości, książki adresowe, kalendarze są przechowywane w zasobach serwerowych, chmurze prywatnej lub publicznej. Wyróżniamy dwa modele wdrożeń systemów webmail. Pierwszy to integralne połączenie usług serwera poczty z usługą webmail. To rozwiązanie stosowane przez największych na świecie dostawców usług hostingowych (Google, Yahoo!, Microsoft) oraz krajowych (Onet, WP, Interia). Drugi model polega na samodzielnej instalacji systemu webmail, który łączy się z serwerami poczty usługodawców lub własnymi i udostępnia pocztę użytkownikom.

Dlaczego webmail, a nie aplikacja

Jeszcze kilka lat temu większość użytkowników używała dedykowanych aplikacji do odbioru poczty (tzw. klientów poczty elektronicznej). Duża grupa aplikacji wykorzystywała protokół POP3, który pobierał całą zawartość skrzynki na twardy dysk komputera. Wiadomości były usuwane z serwera, a jedyna ich kopia była dostępna w pamięci masowej peceta użytkownika. Postęp w technologii jest jednak widoczny i na rynku pojawiły się zaawansowane usługi webmail, oferowane przez dostawców usług hostingowych. Uwalniały one użytkownika od konieczności konfiguracji klienta poczty czy zarządzania oprogramowaniem. Wystarczył adres strony oraz nazwa użytkownika i hasło. Nie było obawy związanej z utratą poczty, ponieważ dostawca wykonywał kopię za użytkownika. Nie było też konieczności aktualizacji oprogramowania, ponieważ dostawcy robili to we własnym zakresie.

Popularny w klientach poczty protokół POP3 miał jeszcze jedną wadę – po odebraniu poczty z serwera cała zawartość była usuwana. Pozostawała wyłącznie na jednym komputerze i nie było do niej dostępu z innych urządzeń. Upowszechnienie się urządzeń mobilnych spowodowało, że taka sytuacja była nie do pomyślenia. Niektórzy użytkownicy zauważyli, że przecież klient poczty w postaci oprogramowania potrafi korzystać z protokołu IMAP, więc można w ten sposób współdzielić pocztę. Jeżeli jednak użytkownik miał tysiące wiadomości e-mail, pogrupowanych w rozbudowaną strukturę katalogów, synchronizacja klienta z serwerem poczty trwa wiecznie. Dodatkowo na każdym kliencie IMAP przechowywana jest kopia wszystkich wiadomości. W przypadku webmail całość jest w jednym miejscu.

W przeciwieństwie do klienta poczty w postaci oprogramowania webmail zapewnia dostęp do poczty elektronicznej zawsze i w każdej lokalizacji podłączonej do internetu. Nawet gdy nie posiadamy dostępu do własnego komputera. W web­mail użytkownicy mogą mieć naprawdę duże archiwum poczty, które ze względu na wielkość jest przechowywane wyłącznie na infrastrukturze serwerowej. Aplikacje pocztowe na komputerach osobistych posiadają ograniczone możliwości przechowywania poczty e-mail. Przeszukiwanie poczty pod kątem wydajności jest znacznie szybsze na serwerach z webmail niż na własnym komputerze. Udostępniając pocztę wyłącznie przez webmail możemy zapewnić odpowiedni mechanizm kopii bezpieczeństwa wiadomości, co wydaje się niemożliwe w przypadku pracy z oprogramowaniem e-mail instalowanym na komputerach użytkowników. Co więcej, korzystając z webmail, możemy uzyskiwać dostęp do jednego konta e-mail z wielu różnych urządzeń. Nie ma konieczności aktualizacji niezależnych wersji oprogramowania e-mail na poszczególnych komputerach.

Z punktu widzenia administratora wymienione cechy systemu webmail to wyłącznie korzyści. Odpowiedzialność za zarządzanie pocztą przeniesiona jest z użytkownika na administratora lub usługodawcę. Webmail zwalnia też użytkownika z konieczności posiadania wiedzy technicznej, dotyczącej obsługi aplikacji e-mail. Dla administratora może to oznaczać znacznie mniej pracy, ponieważ wsparcie użytkowników w zakresie obsługi oprogramowania do poczty elektronicznej wymaga sporo czasu.

[...]

Autor zawodowo zajmuje się informatyką ze specjalizacją w zakresie sieci bezprzewodowych oraz systemów transmisji głosu. Publikuje w magazynach komputerowych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej