Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Katarzyna Bielińska

Miejskie nieruchomości

Na portalu nieruchomości miejskich, uruchomionym przez Urząd Miasta Tychy, prezentowana jest kompleksowa oferta wszystkich nieruchomości będących w zasobach miasta. Publikowane dane są na bieżąco weryfikowane i aktualizowane.

Informacje o gruntach przeznaczonych do zbycia lub dzierżawy, lokalach użytkowych do wynajęcia oraz aktualnych postępowaniach przetargowych prezentowane na portalu nieruchomości miejskich mają ułatwić inwestorom dostęp do danych gminnych.

Tyski portal nieruchomości miejskich (inwestycje.umtychy.pl) powstał w lipcu 2016 r. z inicjatywy samorządu. – Bezpośrednim powodem uruchomienia serwisu była chęć uporządkowania i umieszczenia w jednym miejscu całościowej oferty wszystkich nieruchomości będących w zasobach miasta – mówi Igor Śmietański, zastępca prezydenta Tychów ds. gospodarki przestrzennej. Pracownicy Urzędu Miasta Tychy (dalej: UMT) zauważyli, że mieszkańcy często mają problem z dotarciem do informacji, czy gmina aktualnie dysponuje jakimiś lokalami lub gruntami. Postanowili więc stworzyć portal, który w przejrzystej i prostej formie będzie przedstawiał wszystkie oferty z zakresu gospodarki nieruchomościami – pochodzące zarówno z urzędu miasta, jak i z jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych. Te informacje były do tej pory rozproszone na stronach internetowych poszczególnych instytucji, takich jak Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych czy Miejski Zarząd Ulic i Mostów. 

Najpierw koncepcja

Koordynatorem wdrożenia portalu została Magdalena Ziętek-Pierzchała z Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich. Oprócz pracowników tego wydziału aktywny udział w  pracach wdrożeniowych brały osoby z Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej UMT oraz z Centrum Usług Wspólnych (dawniej Wydział Informatyki UMT). Prace koncepcyjne nad poszczególnymi funkcjami i architekturą portalu rozpoczęły się w lutym 2016 r., kiedy to na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta został powołany zespół ds. przygotowania i aktualizacji bazy gminnych ofert inwestycyjnych. Wykonawcą wdrożenia została krakowska firma Amistad. – Firma ta wykonała dla nas wcześniej stronę internetową miasta, nowy system został więc uruchomiony w ramach istniejącego oprogramowania – mówi Helena Rajter z Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej UMT. 
Wdrożenie serwisu trwało niecałe pół roku – umowa z wykonawcą została podpisana w lutym 2016 r., a portal ujrzał światło dzienne w sierpniu 2016 r. Podczas prac nad koncepcją przyjęto kilka założeń: przede wszystkim strona internetowa miała być responsywna. Layout RWD (responsive web design) miał zapewniać optymalizację i dostępność treści bez względu na rozmiar urządzenia, na którym była ona wyświetlana. – Chcieliśmy, by CMS miał możliwość zamieszczenia tytułu, opisu, zdjęcia, umiejscowienia obiektu na mapie – dodaje Helena Rajter. – Ważna była również możliwość współwystępowania jednego rekordu w dwóch lub więcej kategoriach – dodaje. 

Prosto i kompleksowo 

Równie istotna była forma prezentacji treści na portalu. Oferty o nieruchomościach są często zamieszczane na stronach instytucji publicznych, jednak zazwyczaj mają czysto prawny i urzędniczy charakter. Takie ogłoszenia spełniają wymogi formalne,
ale często są mało czytelne. Tyskim urzędnikom zależało, aby informacje były przyjazne dla potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców oraz mieszkańców Tychów. Dlatego podjęto decyzję, aby strona była jak najprostsza i składała się z informacji o nieruchomości oraz galerii zdjęć. 
Niezwykle ważna była również kompleksowość oferty: w serwisie prezentowane są informacje o działkach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, o gruntach do zbycia lub dzierżawy oraz o lokalach użytkowych do wynajęcia. 
– Ponadto na portalu znalazły się informacje o aktualnych postępowaniach przetargowych (np. na wynajem lokalu użytkowego pod działalność gospodarczą) – mówi Magdalena Ziętek-Pierzchała, koordynatorka portalu. Co ważne, na miejski portal nieruchomości można wejść zarówno za pośrednictwem strony internetowej urzędu miasta (poprzez zakładkę dotyczącą inwestycji), jak i bezpośrednio, wpisując adres: inwestycje.umtychy.pl.

[...]

Autorka jest dziennikarką specjalizującą się w zagadnieniach IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej