Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Ścieżka:

Strona główna » Numer »

Skuteczna komunikacja wewnętrzna

Dobrze skonstruowany i zarządzany intranet potrafi przynieść wymierne korzyści. W podmiotach instytucjonalnych będzie to głównie oszczędność czasu, który należałoby poświęcić na odnalezienie konkretnego pliku lub arkusza.

więcej

 

Linkowanie do kart usług ePUAP

Choć witryny urzędów nie mają komercyjnego charakteru, to przy ich budowie powinniśmy kierować się dobrymi praktykami tzw. usability. Jedną z nich jest takie zaprojektowanie serwisu, by każde kolejne kliknięcie przybliżało użytkownika do zamierzonego celu.

więcej

 
IT Administracji - Wrzesień 2013

Outsourcing w administracji publicznej

Jednostka organizacyjna nie zawsze jest w stanie samodzielnie wywiązywać się z powinności we wszystkich obszarach działalności. Dlatego instytucje publiczne coraz częściej niektóre swoje zadania powierzają do realizacji podmiotom zewnętrznym.

więcej

 

Plan rozwoju systemów it

Aby lepiej zaspokajać oczekiwania i potrzeby urzędu, warto tworzyć plan informatyzacji zgodnie z możliwościami placówki.

więcej

 
IT Administracji - Wrzesień 2013

Ponowne wykorzystanie danych przestrzennych

Publiczne zasoby danych przestrzennych to atrakcyjne źródło dla dostawców produktów i usług. Nie wiadomo jednak, czy ich wykorzystanie jest prawnie dozwolone. Poszukujemy istoty problemu na przykładzie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

więcej

 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej