Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Igor Popławski

Walka o wodę

System informatyczny SmartFlow wdrożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu wspomaga pracowników w walce z awariami sieci wodociągowej. W ubiegłym roku miasto zaoszczędziło w ten sposób prawie pół miliarda litrów wody.

Dane dostarczone przez czujniki zlokalizowane w sieci wodociągowej są generowane przez aplikację SmartFlow w postaci czytelnych wykresów, które ułatwiają pracę diagnostom.

Innowacyjny SmartFlow to wspólne dzieło ekspertów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) we Wrocławiu oraz specjalistów z gliwickiej firmy informatycznej Future Processing. System tworzy blisko 100 czujników ulokowanych w sieci wodociągowej, monitorujących przez całą dobę ciśnienie i ilość przepływającej wody, oraz specjalistyczna aplikacja SmartFlow. Oprogramowanie do inteligentnego zarządzania siecią wodociągową zbiera dane z czujników, uzyskane informacje automatycznie analizuje i przetwarza zgodnie z określonymi normami parametrów, a zakłócenia w przepływie sygnalizuje na mapie miasta w postaci alertów. Na miejsce zdarzenia wysyłana jest brygada MPWiK, która za pomocą urządzeń akustycznych precyzyjnie lokalizuje miejsce usterki. Ostatnim etapem jest usunięcie wycieku przez wyspecjalizowany zespół MPWiK.

Czułe mikrofony w sieci

Wrocławskie MPWiK to jedno z pięciu największych przedsiębiorstw tego typu w Polsce. Dostarcza usługi wodociągowo-kanalizacyjne dla całej aglomeracji wrocławskiej. Spółka zintensyfikowała likwidację rozszczelnień sieci wodociągowej już w 2009 r., kiedy to poziom strat wody stawiał tę instytucję poniżej średniej europejskiej. – Ponieważ naszym celem jest zapewnienie mieszkańcom Wrocławia ciągłości w dostawie wody i utrzymanie jej ceny na jak najniższym poziomie, postanowiliśmy aktywnie walczyć z awariami i wyciekami – mówi Grzegorz Karlik, menedżer Zakładu Eksploatacji Sieci w MPWiK.

Pierwszym rozwiązaniem, które zastosowano w tej ofensywie, było wyposażenie brygad terenowych w geofony i korelatory szumu, czyli urządzenia do wykrywania awarii metodą akustyczną. Dzięki bardzo czułym mikrofonom, działającym podobnie jak stetoskop lekarski, diagności byli w stanie zarejestrować falę dźwiękową wyciekającej wody i precyzyjnie określić miejsce wycieku. Oprócz tych działań specjaliści z MPWiK, poszukując innych sprawdzonych rozwiązań, zdecydowali się na skorzystanie z metodologii International WaterAssociation (IWA), czyli światowej organizacji zrzeszającej inżynierów z branży wodociągowej i naukowców, działającej globalnie na rzecz ochrony zasobów wodnych przez wprowadzanie standardów i dobrych praktyk w obrębie zrównoważonej gospodarki wodą. Wiedza udostępniona przez to międzynarodowe stowarzyszenie pozwala dokładnie oceniać stan sieci wodociągowej oraz występujących w niej strat wody.

Przede wszystkim analiza

Dzięki współpracy z IWA wrocławska spółka miała już wiedzę, którą mogła wykorzystać przy typowaniu lokalizacji czujników w sieci wodociągowej oraz analizie zebranych w ten sposób danych. Pierwsze czujniki monitorujące przepływ i ciśnienie wody zainstalowano w kilkudziesięciu punktach sieci wodociągowej Wrocławia w 2014 r. – W miarę rozbudowywania systemu czujników pojawiła się coraz intensywniejsza potrzeba szybszego analizowania zbieranych danych – tłumaczy Tomasz Konieczny, dyrektor Centrum Nowych Technologii w MPWiK. Dlatego rok później MPWiK nawiązało współpracę z gliwicką firmą Future Processing, która specjalizuje się w tworzeniu autorskiego oprogramowania wspierającego rozwiązania smart city. Pierwszym niezbędnym elementem kooperacji była ścisła diagnoza potrzeb miasta w zakresie inteligentnego systemu zarządzania zasobami wodnymi.

Podczas wielu spotkań eksperci z wrocławskiej spółki dzielili się swoją wiedzą techniczną i doświadczeniami branżowymi, dzięki czemu analitycy biznesowi i inżynierowie Future Processing mogli zaproponować narzędzie, które w pełni odpowiadałoby na zapotrzebowanie wodociągów wrocławskich i wsparło diagnostów w ich codziennej pracy.Kolejnym koniecznym etapem był audyt MPWiK pod kątem wykorzystywanych systemów informatycznych, charakteru infrastruktury wodociągowej oraz funkcjonujących procesów biznesowych. Po analizie zebranych informacji gliwicka firma przygotowała projekt spersonalizowanego systemu informatycznego SmartFlow, który pod kątem technicznym i biznesowym dostosowano do potrzeb wrocławskiej spółki, tworząc szyty na miarę produkt. W 2015 r. rozpoczęto wdrażanie aplikacji SmartFlow, w którego trakcie na bieżąco prowadzono testy oprogramowania i nanoszono poprawki. Prace wdrożeniowe zakończono w 2016 r., co nie oznacza, że narzędzie to nie jest ulepszane. Wszelkie spostrzeżenia odnoszące się do pracy narzędzia można wciąż zgłaszać za pomocą systemu JIRA, który daje możliwość zarządzania uwagami oraz informuje o statusie ich realizacji. Istotną rolę w projekcie i wdrożeniu oprogramowania oprócz specjalistów Centrum Nowych Technologii i Pionu Technicznego MPWiK oraz informatyków Future Processing odegrali eksperci Micro­softu, którzy wsparli wrocławsko-gliwicki zespół w kwestiach związanych z technologią Azure wykorzystaną do nowoczesnego systemu monitorowania sieci wodociągowej. Pracownicy MPWiK podeszli do innowacyjnego narzędzia z otwartością i szybko przekonali się, że zasadniczo usprawnia ono ich pracę. – Szkolenia z działania programu okazały się niepotrzebne, ponieważ pracownicy naszej spółki sami byli współtwórcami tego narzędzia – zaznacza Tomasz Konieczny.

[...]

Autor jest dziennikarzem specjalizującym się w zagadnieniach IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej