Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Katarzyna Bielińska

Cyfrowa edukacja z platformą Edupolis

Edupolis to nowoczesna platforma internetowa, która umożliwia nauczycielom, uczniom, rodzicom i dyrektorom ponad 600 szkół województwa kujawsko-pomorskiego korzystanie z cyfrowych narzędzi edukacyjnych.

Ciekawym modułem jest Platforma Gier Miejskich umożliwiająca edukatorom projektowanie dla uczniów gier z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.

Portal z bogatym zestawem interaktywnych treści, narzędziami do tworzenia lekcji i organizacji pracy nauczycieli oraz dyrektorów szkół został uruchomiony w 2015 r. Głównym celem, jaki postawili przed sobą specjaliści zarządzający edukacją w Departamencie Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (UMWKP) w Toruniu, było stworzenie narzędzia podnoszącego atrakcyjność treści edukacyjnych i zwiększających przyswajalność wiedzy przekazywanej uczniom w szkołach. – Zależało nam również na tym, by ułatwić pracę nauczycielom, którzy za pomocą platformy mogą wymieniać się przygotowywanymi treściami oraz łatwo dopasowywać je do specyfiki podstawy programowej czy nawet danej klasy – mówi Sławomir Kozłowski, dyrektor Departamentu Cyfryzacji UMWKP.

Wiele wizji, jeden projekt

Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna stanowi część większego systemu wdrożonego przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w ramach dwóch projektów: „e-Usługi – e-Organizacja. Pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego” oraz „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie sytemu dystrybucji treści edukacyjnych”. W ramach tych projektów do niemal wszystkich szkół podstawowych regionu trafiło w sumie 4,5 tysiąca tablic interaktywnych, a Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu oraz Włocławku zostały wyposażone w mobilne pracownie do prowadzenia zajęć m.in. z biologii, chemii i fizyki oraz stacjonarne pracownie do szkolenia innych nauczycieli. Trzecim i najważniejszym elementem systemu jest Edupolis – platforma, która łączy w jeden organizm wszystkie te elementy i udostępnia dużej grupie użytkowników e-learningowe narzędzia oraz portal informacyjny. Budowa Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej kosztowała blisko 8 mln zł i została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 oraz ze środków budżetu województwa kujawsko-pomorskiego i partnerów projektu.

Przygotowania do wdrożenia Edupolis rozpoczęły się już w 2009 r. – Wtedy powstały pierwsze luźne koncepcje, które przerodziły się w propozycje konkretnych modułów oraz pomysły na wykorzystanie narzędzi technologicznych, sprzętu i aplikacji serwerowych – opowiada Sławomir Gacek, administrator platformy, który na co dzień udziela wsparcia technicznego użytkownikom. Zanim ostateczna koncepcja Edupolis została zaprezentowana na zewnątrz, autorzy wdrożenia konsultowali swój pomysł z zainteresowanymi stronami: nauczycielami, uczniami, rodzicami i dyrektorami placówek oświatowych. Każda z tych grup miała swoją własną wizję narzędzia, jednak ostatecznie udało się wypracować kompromis, który z jednej strony uwzględniał wszystkie postulaty, a z drugiej – mieścił się w określonych ramach finansowo-rzeczowych projektu. Na etapie przygotowań zostały dokładnie określone grupy docelowe użytkowników oraz ich liczebność. – Rozwiązanie, które wypracowaliśmy w toku wielu spotkań i dyskusji, zaprezentowaliśmy władzom województwa, a po ich akceptacji przygotowaliśmy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający uwagi i sugestie partnerów wspierających Departament Cyfryzacji przy przygotowaniu koncepcji Edupolis – mówi Gacek. Na tej podstawie rozpisany został przetarg. Tutaj pojawiły się kolejne wyzwania, które wiązały się z procedurami zamówienia publicznego. Autorzy projektu mieli obawy, że przeciągające się procedury opóźnią termin wyłonienia wykonawcy oraz realizacji zadania. – Na szczęście rozstrzygnięcia zapadały na naszą korzyść, co ostatecznie pozwoliło nam wdrożyć projekt z końcem listopada 2015 r., czyli w założonym czasie – podsumowuje Gacek. Wykonawcą budowy Edupolis była firma Young Digital Planet S.A. z Gdyni (obecnie UMWKP współpracuje z firmą Nowa Era Sp. z o.o., która przejęła zobowiązania po Young Digital Planet). Koordynatorem realizacji zadania był ówczesny dyrektor Wydziału Cyfryzacji UMWKP Ryszard Rumiński, a w pracach wdrożeniowych poza Departamentem Cyfryzacji uczestniczyli również pracownicy Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, którzy dziś sprawują pieczę merytoryczną nad portalem edukacyjnym. 

E-learningowy Didactus

Ogólnodostępny portal edukacyjny to podstawa całego projektu. Są tu zamieszczane najnowsze informacje dotyczące edukacji w województwie, a w prowadzenie tej części Edupolis zaangażowane są biblioteki pedagogiczne w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku oraz Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli. Zadaniem pracowników bibliotek jest współtworzenie treści do portalu, zaś pracowników drugiej grupy – szkolenie nauczycieli z tego, jak i do czego mogą wykorzystywać platformę. Zarejestrowani użytkownicy (uczniowie, nauczyciele i rodzice, którym zostały nadane uprawnienia) po zalogowaniu się na portalu zyskują dostęp do wewnętrznego systemu e-learningowego Didactus. Składa się na niego kilkanaście modułów, które prowadzą do ponad siedmiu tysięcy materiałów dydaktycznych, a także narzędzi i aplikacji skierowanych do nauczycieli. Znajdują się tu lekcje, ilustracje, pokazy slajdów, animacje, symulacje, gry dydaktyczne, ćwiczenia interaktywne, mapy i karty pracy powiązane tematycznie z takimi dziedzinami, jak edukacja polonistyczna, muzyczna, plastyczna, społeczna, matematyka, etyka, języki angielski i niemiecki, informatyka i technika oraz wychowanie fizyczne. 

[...]

Autorka jest dziennikarką specjalizującą się w zagadnieniach IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej