Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Katarzyna Bielińska

Po szóste: projekty

Formuła centrów usług wspólnych pozwala na realizację przedsięwzięć informatycznych na skalę, która wcześniej – zwłaszcza dla mniejszych organizacji – nie była osiągalna. Prezentujemy dziewięć najciekawszych projektów (z)realizowanych przez wrocławskie CUI.

Projekty zrealizowane przez CUI

Centrum Usług Informatycznych (CUI), przekształcone z Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego Wrocławia (UMW) w 2014 r., działa w formule CUW od dwóch lat. Organizacja ma na koncie kilkanaście projektów IT. – Niezależnie od skali działań każdy z projektów, które realizujemy, jest cenny, bo czegoś nas uczy, rozwija nasze kompetencje jako organizacji – podkreśla Dariusz Jędryczek, szef instytucji. Do tego, aby CUW świadczył usługi dla kilkudziesięciu klientów zewnętrznych (tak jak obecnie CUI), potrzebna jest infrastruktura techniczna, na zakup której miasto musi wyłożyć pieniądze. Jest to droga inwestycja, która jednak zacznie się zwracać w postaci oszczędności, powstałych dzięki spójnemu i całościowemu zarządzaniu informatyką w mieście.

Inteligentny System Transportowy (ITS)

Centrum Usług Informatycznych przygotowało całościowe zaplecze informatyczne do wdrażanego przez Wrocław ITS, czyli rozwiązań umożliwiających sterowanie przepływami pojazdów między skrzyżowaniami, kontrolujących cykle świetlne, pozwalających na zarządzanie informacją parkingową i pasażerską, zbierających i prezentujących dane o natężeniu ruchu i obsługujących miejski monitoring wizyjny. Specjaliści CUI zaimplementowali kompletne środowisko IT: począwszy od warstwy łączności i przesyłania danych, przez infrastrukturę serwerową i macierzową, warstwę middleware i bazodanową, po warstwę analityki biznesowej i środowisko aplikacyjne implementujące szeroki zakres funkcjonalny działania Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym. Efekt wdrożenia był taki, że po uruchomieniu ITS jedynym problemem były niewłaściwie zaprogramowane cykle świetlne. – Nie mieliśmy ani jednej awarii technicznej, cała warstwa IT działała bez zarzutu – dodaje. 

Miejski Internet 

Z dostępu do nieodpłatnego, bezprzewodowego dostępu do sieci internetowej w technologii Wi-Fi (802.11g) wrocławianie mogą korzystać w pobliżu ponad 400 punktów dostępu, które pokrywają swoim zasięgiem najważniejsze miejsca przestrzeni publicznej w mieście: punkty związane z życiem kulturalnym, społecznym i rekreacją oraz miejsca turystyczne. – Zaczynaliśmy w 2005 r., czyli w czasach, kiedy internet nie był dostępny w pakietach komórkowych ani roamingowych, od jednego punktu dostępowego w Rynku – wspomina Jędryczek. Punkt był oblegany, dlatego miasto zdecydowało się na uruchamianie kolejnych, których lokalizację częściowo proponowali sami mieszkańcy. Od strony technologicznej sieć Miejskiego Internetu oparta jest na topologii siatki (partial-mesh) oraz zastosowaniu redundantnych kontrolerów sieci radiowej. Miejski internet cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców – tylko w zeszłym roku zarejestrowano prawie trzy miliony logowań.

System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją 

System przetwarzania dokumentacji w wersji elektronicznej był wdrażany pilotażowo najpierw w samym CUI, a następnie w wybranych jednostkach miejskich związanych z edukacją. Największym osiągnięciem projektu była nie tyle implementacja narzędzi informatycznych, ile zmiana podejścia urzędników do pracy z e-dokumentacją. Projekt zakładał umieszczenie w składzie chronologicznym minimum pięciu typów dokumentów, jednak pracownicy na tyle przekonali się do nowej formy pracy, że sami zaproponowali kolejnych 25 typów.

Aplikacja Wrocławski Budżet Obywatelski

Oprogramowanie do obsługi procesu konsultacji społecznych dotyczących nowych inwestycji miejskich jest przydatne zarówno pracownikom Biura Partycypacji Społecznej UMW, jak i mieszkańcom. Ci ostatni zyskali możliwość wygodniejszego – bo w pełni elektronicznego – składania wniosków oraz śledzenia losów swoich projektów na portalu otwartych danych. Wewnętrzna część narzędzia służy urzędnikom komórek merytorycznych urzędu miasta do oceny wniosków i wspomaga właściwy obieg dokumentów. Oprogramowanie nie tylko poprawiło efektywność pracy urzędników, ale także spotkało się z otwartym przyjęciem samych wrocławian. W pierwszej edycji WBO drogą elektroniczną spłynęła nieco ponad połowa wniosków – dzisiaj zaledwie ok. 2% wniosków jest składanych w postaci papierowej. 

MAN (Metropolitan Area Network)

Projekt ten polega na budowie publicznej sieci telekomunikacyjnej, a także sieci światłowodowej (ponad 526 km linii światłowodowych) łączącej rozsiane po całym mieście obiekty, których działanie nie jest możliwe bez istnienia niezawodnego systemu transmisji danych (jednostki oświatowe, kamery monitoringu wizyjnego, skrzyżowania działające w systemie ITS czy punkty dostępowe Miejskiego Internetu). 

[...]

Autorka jest dziennikarką specjalizującą się w zagadnieniach IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej