Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Cyfrowe środowisko Lasów Państwowych

Leśnik+ to nowa wersja aplikacji mobilnej używanej przez naszych pracowników. Służy do obsługi kluczowych zadań realizowanych w terenie przez leśniczych i podleśniczych. Rozmowa z Pawłem Pogodą, naczelnikiem Wydziału Informatyki w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Chciałbym zacząć naszą rozmowę od poświęcenia kilku słów wyglądowi głównej strony internetowej Lasów Państwowych, która stanowi waszą wizytówkę. Serwis prezentuje się atrakcyjnie: dobrane w przemyślany sposób efekty dźwiękowe, profesjonalnie realizowane filmy, ciekawa typografia… Czy Pana zdaniem podmioty publiczne powinny przeznaczać na takie rzeczy środki finansowe i czas?

Na wstępie wyjaśnię, że wbrew pozorom Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe nie są podmiotem publicznym. Z uwagi na szereg obowiązków, jakie nakłada na Lasy Państwowe ustawa o lasach, są jednak zwykle tak postrzegane. Lasy są dobrem wspólnym, więc zarządzanie środowiskiem wymaga transparentności. Atrakcyjna i profesjonalna forma przekazywania informacji o prowadzeniu gospodarki leśnej na portalu korporacyjnym ma temu sprzyjać. Uważam, że w sferze podmiotów publicznych uwspólnianie działań w obszarze standaryzacji dostępu do usług na rzecz obywateli, np. w postaci serwisu gov.pl, jest dobrym i ekonomicznie uzasadnionym kierunkiem.

Cyfrowa rewolucja nie omija Lasów Państwowych przede wszystkim w zakresie organizowania pracy i zarządzania leśnymi zasobami. W tym miesiącu pracownicy Służby Leśnej otrzymali nowy system – Leśnik+, którego testy zostały zakończone w okresie wakacyjnym. Co zaoferuje ta aplikacja?

Leśnik+ to nowa wersja aplikacji mobilnej używanej przez naszych pracowników. Służy do obsługi kluczowych zadań realizowanych w terenie przez leśniczych i podleśniczych. Ewidencjonowanie przychodu i rozchodu drewna, rejestracja zdarzeń, transfery danych do systemu centralnego w nowym ergonomicznym wydaniu, szacunki brakarskie, czyli szacunkowe ustalenie za pomocą określonych metod ilości i jakości sortymentów drewna okrągłego możliwych do pozyskania z drzew przeznaczonych do wycięcia w danym roku – to niektóre z zadań, które można realizować przy użyciu tego narzędzia. Aplikacja składa się z kilku zintegrowanych modułów wykorzystujących warstwy wektorowe leśnych map numerycznych.

Kto przygotował nową aplikację?

Leśnik+ to dość złożony projekt informatyczny. Koncepcje, wybór środowiska, a także zakres merytoryczny zostały opracowane przez Wydział Informatyki Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, a prace programistyczne są realizowane przez niewielki zespół w Zakładzie Informatyki Lasów Państwowych. Przyjęliśmy scrumową metodykę pracy wspartą przez zaangażowanie dużej liczby leśniczych jako testerów. Po potwierdzeniu w testach, że program wolny jest od błędów i zawiera wszystkie wymagane moduły, mogliśmy podjąć decyzję o uruchomieniu powszechnego wdrożenia Leśnika+.

Leśniczy i podleśniczy testowali też nowe urządzenia przeznaczone do pracy w terenie. Jaki sprzęt otrzymają pracownicy i co zadecydowało o wyborze?

Wybór sprzętu to część wspólna trzech obszarów wymagań: bezpieczeństwa systemu operacyjnego Android, wymagań wydajnościowych aplikacji oraz warunków pracy leśników. Analiza rynku urządzeń mobilnych klasy „rugged”, czyli przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach, które są objęte programem Android Enterprise Recommended, a także testy w terenie pozwoliły na wybór kilku modeli smartfonów różnych producentów. Spełniają one nasze oczekiwania. Dynamika na rynku urządzeń mobilnych jest bardzo duża, zatem nowe modele będą sukcesywnie testowane przez leśników.

Jednym z kluczowych systemów informatycznych Lasów Państwowych jest Bank Danych o Lasach. Proszę powiedzieć, jakie są jego główne elementy i jaką odgrywa rolę w waszej codziennej pracy.

Prowadzenie Banku Danych o Lasach to jedno z zadań quasi-publicznych, jakie nakłada na nas wspomniana już przeze mnie ustawa o lasach. Bank Danych o Lasach to, kolokwialnie mówiąc, interaktywna, ogólnodostępna skarbnica informacji o lasach we wszystkich formach własności.

[...]

Paweł Pogoda – od 2012 r. naczelnik Wydziału Informatyki w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, odpowiedzialny za strategię i rozwój IT. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku leśnictwo. W różnych jednostkach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pracuje od 25 lat.

Rozmawiał Eryk Chilmon

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej