Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Katarzyna Bielińska

Partycypacja w wersji online

Platformy konsultacji społecznych porządkują i upowszechniają wiedzę na temat różnych form dialogu, pozwalają samorządom poznać opinie mieszkańców i diagnozować ich potrzeby. To skuteczny sposób na wzmacnianie partycypacji społecznej.

W ramach metropolitalnego portalu konsultacji społecznych 22 samorządy aglomeracji poznańskiej prowadzą konsultacje online na temat podjętych przez siebie działań.

Dynamiczny rozwój nowych technologii i internetu nie tylko znacznie skrócił drogę komunikacji na linii mieszkaniec – władze miasta, ale też wpłynął na rozwój partycypacji społecznej. Dzięki internetowym formom kontaktu mieszkańcy mogą dziś łatwiej i częściej sygnalizować urzędnikom swoje potrzeby, zgłaszać pomysły, aktywnie współdecydując o miejscu, w którym żyją. Dla urzędników konsultacje online to z kolei narzędzie diagnozy potrzeby mieszkańców i możliwość włączania poszczególnych grup społecznych w planowanie rozwoju miasta.

Ministerstwo Cyfryzacji rekomenduje otwarte konsultacje online jako standard. „Odchodzimy od konsultowania dokumentów tylko z wybranymi interesariuszami. Dokumenty powinny być dostępne w internecie dla każdego zainteresowanego, tak by każdy mógł zabrać głos” – czytamy w zarządzeniu „Jak prowadzimy konsultacje?” (itwa.pl/gc). Eksperci ministerstwa rekomendują korzystanie z portali służących prowadzeniu konsultacji. Konsultacje w wersji elektronicznej to szansa na prostsze, szybsze i tańsze prowadzenie tych procesów. A dodatkowo, jak podkreślają samorządowcy, to również sposób na uporządkowanie i upowszechnienie wiedzy na ten temat.

Pionierski Kraków

Pionierem internetowej formy dialogu z mieszkańcami jest Kraków, który serwis internetowy poświęcony konsultacjom (dialogspoleczny.krakow.pl) uruchomił już w 2008 r. – Wykorzystanie tego narzędzia do konsultowania projektów i inwestycji miejskich umożliwiało dotarcie w krótkim czasie do dużej liczby zainteresowanych mieszkańców i zbieranie od nich pomysłów, uwag i zapytań – mówi Mateusz Płoskonka, odpowiedzialny za koordynację konsultacji społecznych realizowanych w ramach Miejskiego Centrum Dialogu działającego w krakowskim magistracie. W 2016 r. miasto zdecydowało się na uruchomienie nowej wersji serwisu (dialoguj.pl ), która działa do dziś. Oprócz modułu Konsultacje, który pozwala mieszkańcom na szybki dostęp do informacji o toczących się i zakończonych procesach oraz daje możliwość łatwego w nich udziału, portal zawiera także część edukacyjną, obejmującą kursy e-learningowe z solidną dawką wiedzy na temat tej formy aktywności obywatelskiej.

W Krakowie proces konsultacji społecznych prowadzony jest zazwyczaj dwutorowo: online za pomocą umieszczonego na stronie formularza konsultacyjnego, ankiety czy w formie e-mail­owej oraz w sposób tradycyjny, który obejmuje dyżury eksperckie, spotkania z mieszkańcami i formularze papierowe. Tematy konsultacji internetowych dotyczą różnorodnych obszarów funkcjonowania miasta. – W tym roku za pomocą serwisu WWW przeprowadziliśmy 10 procesów konsultacyjnych, a platforma została odwiedzona 19 621 razy – mówi Mateusz Płoskonka.

Pracownicy Referatu ds. partycypacji i dialogu odpowiedzialni za Miejskie Centrum Dialogu chwalą możliwość partycypacji online, bo w ten sposób mogą łatwiej i szybciej zebrać uwagi i opinie mieszkańców na temat prowadzonych czy planowanych działań. – Dzięki portalowi Dialoguj.pl oraz prowadzonemu przez nas profilowi na Facebooku możemy dotrzeć z aktualnymi informacjami do większej liczby mieszkańców, komunikacja przebiega sprawniej i więcej osób angażuje się w dialog społeczny – podsumowuje Płoskonka. Dlatego platforma nadal będzie się rozwijać. W planach jest integracja z Miejskim Portalem Informacyjnym i wprowadzenie indywidualnego profilu mieszkańca, który pozwoli na korzystanie z szeregu funkcji, takich jak w pełni elektroniczny udział w procesach konsultacyjnych, głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego, uczestnictwo w panelu obywatelskim czy też możliwość złożenia petycji.

Wrocław rozmawia

Serwis Wrocław Rozmawia (www.wroclaw.pl/rozmawia/) stanowi część oficjalnej strony miejskiej Wroclaw.pl i jest kompleksową platformą służącą prezentacji bieżących procesów konsultacji społecznych, dużych dokumentów strategicznych (np. Strategii Wrocław 2030) oraz stałych corocznych działań skupionych wokół Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Informacje o konsultacjach są tu uzupełniane o treści skierowane do NGO. – Zależało nam na jasnym i zintegrowanym przekazie na temat organizowanych konsultacji, aby mieszkańcy w prosty sposób mogli się dowiedzieć co, kiedy i jak jest konsultowane oraz jaki jest efekt wcześniejszych konsultacji – przyznaje Krzysztof Ziental, kierownik Wydziału ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wrocławska platforma powstawała etapowo. Z czasem były uruchamiane kolejne moduły, zakładki oraz funkcje, zaś w obecnym kształcie narzędzie to działa od końca 2016 r. Najważniejszym elementem serwisu jest moduł Konsultacje Społeczne, w którym oprócz informacji na temat nowych procesów konsultacji i aktualności dotyczących ich przebiegu publikowane są też raporty z zakończonych działań. Dział Wrocławski Budżet Obywatelski umożliwia mieszkańcom zgłaszanie pomysłów przedsięwzięć (poprzez elektroniczny formularz), na jakie chcieliby przeznaczyć część budżetu publicznego, oraz internetowe oddanie głosu. W ramach modułu Wrocławskie NGO prezentowane są informacje dotyczące finansowania zadań publicznych i udziału w otwartych konkursach ofert oraz szeroko pojętej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Blok Dla Mieszkańca zawiera informacje m.in. o tym, co i jak załatwić w wydziale, a także o nieodpłatnej pomocy prawnej i rewitalizacji społecznej.

Serwis został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić prowadzenie konsultacji w wersji online za pomocą ankiet, formularzy opinii czy interaktywnych map. – Informacje pozyskiwane drogą internetową są przez nas agregowane, a potem opracowywane analitycznie lub statystycznie w końcowym raporcie z konsultacji – wyjaśnia Ziental. Opinie zbierane podczas konsultacji internetowych są na bieżąco wyświetlane w części portalu dostępnej dla urzędników, natomiast mieszkańcy mogą się z nimi zapoznać dopiero w raporcie publikowanym na stronie. Szef Wydziału ds. Partycypacji podkreśla, że platforma konsultacji nie umożliwia przeprowadzania głosowań za poszczególnymi rozwiązaniami, ale dyskusje na temat różnych wariantów. Zebrane opinie są po każdych konsultacjach analizowane pod względem zgodności z prawem i możliwościami finansowymi miasta.

Pracownicy Wydziału Partycypacji Społecznej przyznają, że otrzymują zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie zwrotne na temat platformy. Te ostatnie są inspiracją do wprowadzania modyfikacji. Statystyki odwiedzin serwisu są zależne od sezonu i samych tematów konsultacji, więc trudno jednoznacznie określić, jaką popularnością cieszy się to narzędzie. Średnie roczne statystyki serwisu kształtują się na poziomie 1–2 mln odsłon. „Wrocław Rozmawia” jest ciągle modyfikowany. Twórcy platformy chcą wprowadzać nowe metody oraz narzędzia konsultacyjne i w dalszym ciągu mocno stawiać na dostępność (w tym także prostotę języka) treści zgromadzonych w serwisie.

[...]

Autorka jest dziennikarką specjalizującą się w zagadnieniach IT.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej