Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Eryk Chilmon

Wzmacnianie cyberbezpieczeństwa w Europie

W ostatnim czasie na szczeblu unijnym podjęto wiele działań, które mają zwiększyć ochronę łączności elektronicznej w państwach członkowskich. Kluczową zmianą jest wejście w życie tzw. aktu o cyberbezpieczeństwie. Dostosowanie krajowych aktów prawnych do nowych przepisów musi nastąpić do 28 czerwca 2021 r.

Urzędnicy unijni zdają sobie sprawę, że w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa w państwach członkowskich jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Co więcej, same instytucje UE są bezbronne w obliczu ataków. Szokujące były doniesienia „The New York Times” dotyczące bezkarnego inwigilowania unijnych urzędów przez hakerów, które trwało latami (więcej na ten temat w artykule „Przestępcy szturmują instytucje publiczne”, „IT w Administracji” 2019, nr 2). Unia Europejska ma jednak do dyspozycji wiele instrumentów służących do zwiększania poziomu cyfrowej ochrony. Są to m.in. dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych (Dyrektywa NIS) oraz akt UE w sprawie cyberbezpieczeństwa (tzw. Cybersecurity Act).

Ważny akt

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 17 kwietnia 2019 r. (akt o cyberbezpieczeństwie) ma zwiększyć rolę Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), która przy okazji zmienia nazwę na: Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa. Instytucja miała do tej pory tymczasowy mandat, który został po raz ostatni przedłużony w 2013 r. i który miał obowiązywać do 2020 r. Nowe rozporządzenie nadaje agencji stały mandat, który stanowi podstawę dla jej przyszłych działań związanych z wejściem w życie Dyrektywy NIS oraz europejskich ram certyfikacji (patrz: ramka „Nowe zadania Agencji UE ds. Cyberbezpieczeństwa”). Stały mandat został dodatkowo rozszerzony o kompetencje koordynacji europejskiej współpracy operacyjnej w zapewnieniu bezpieczeństwa unijnej cyberprzestrzeni.

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma. Zapraszamy do składania zamówień na prenumeratę i numery archiwalne.
 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej