Elektronizacja procedur w usługach medycznych

28 października 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowela przewiduje rozwiązania prawne mające na celu elektronizację całego procesu opiniowania wniosków o wydanie opinii o celowości inwestycji (OCI) w zakresie usług medycznych, co ma usprawnić całą procedurę. Chodzi o to, aby…

Klasa biznes

Dynabook Portégé X30L-J i Portégé X40-J Dynabook, który przejął po Toshibie segment laptopów, przedstawił nowe modele z serii Portégé: X30L-J i X40-J. Pierwszy z nich ma 13 cali (jego masa wynosi zaledwie 906 g), a drugi jest urządzeniem 14-calowym. Oba są wyposażone w procesory Intel Core jedenastej generacji – wśród dostępnych wariantów znajdziemy układy i3,…

Prawo jazdy dostępne w aplikacji mObywatel

Od 5 grudnia 2020 r. podczas kontroli drogowej nie trzeba już mieć przy sobie fizycznego dokumentu prawa jazdy. Potwierdzenie stosownych uprawnień można okazać za pomocą aplikacji mObywatel, w której pojawił się moduł mPrawo Jazdy. Jak czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy to efekt tzw. pakietu deregulacyjnego dla…

Grudzień 2020

Temat numeru Produkt Roku 2020 IT w Administracji E-urząd i prawo Podpis mechanicznie odtworzony Inteligentne oczy wrocławskich autobusów Licencje na oprogramowanie przy pracy zdalnej Szybkie i sprawne zgłoszenie problemu Wdrożenia Nowy patent na patenty Technologie i praktyka IT Zarządzanie pakietami oprogramowania Samba 4 w roli kontrolera domeny Bezpieczne „bujanie” w obłokach Jak wdrożyć usługę czatu…

Produkt Roku 2020

Po raz szósty wspólnie z Czytelnikami oceniliśmy urządzenia i oprogramowanie, nagradzając te rozwiązania, które najlepiej sprawdzają się w urzędowej rzeczywistości. W podsumowaniach minionego roku nie da się uniknąć nawiązania do COVID-19. Nie inaczej jest w wypadku naszego zestawienia.

The Future is Data. Przyszłość to dane

The Future is Data. Przyszłość to dane to konferencja, która odbyła się 19 listopada 2020 roku. Jej głównym celem była wymiana wiedzy i doświadczeń na temat szans i wyzwań w zakresie otwierania danych, promocja ich potencjału oraz zachęcenie do ich wykorzystywania w innowacyjnych produktach i usługach. Każde nowoczesne i transparentne państwo powinno być innowacyjne w…

E-doręczenia w administracji publicznej

7 października 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o doręczeniach elektronicznych. Celem tego aktu prawnego jest umożliwienie podmiotom publicznym jak najszerszego świadczenia usług elektronicznych wewnątrz administracji oraz wprowadzenie rozwiązań zapewniających obywatelowi i przedsiębiorcy załatwienie danej sprawy urzędowej na odległość. Na potrzeby realizacji doręczenia elektronicznego zostanie stworzony nowy rejestr publiczny, tzw. baza adresów elektronicznych. Wpis adresu…

Aplikacja mobilna numeru alarmowego 112

14 października 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. Nowela zakłada utworzenie w urzędzie obsługującym ministra właściwego ds. administracji publicznej Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego (KCM SPR). Jego głównym zadaniem będzie utrzymanie ciągłości działania i rozwój systemu teleinformatycznego, przygotowywanie i prowadzenie szkoleń…

Zaświadczenia w postaci elektronicznej z KRK

13 października 2020 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości. Nowela zakłada wydawanie zaświadczeń w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Rozwiązanie to ułatwi udzielanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) oraz pozwoli na usprawnienie wydawania zaświadczeń przez organy administracji publicznej.…