Elektronizacja procedur egzekucji administracyjnej

30 lipca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Ma ona na celu uproszczenie i usprawnienie procedur obowiązujących w egzekucji administracyjnej. Zasadą stało się przekazywanie wniosków egzekucyjnych i tytułów wykonawczych w formie elektronicznej. Nowe regulacje zwalniają organy egzekucyjne,…

Sądy własności intelektualnej

1 lipca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Na mocy znowelizowanych aktów prawnych w strukturach sądownictwa powszechnego stworzone zostały odrębne jednostki organizacyjne, które zajmują się wyłącznie sprawami dotyczącymi praw autorskich, własności intelektualnej oraz zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Dzięki…

Lipiec – Sierpień 2020

Temat numeru Jeden login do systemów administracji publicznej Profil zaufany i podpis zaufany w realizacji zadań publicznych Wywiad Udało nam się uniknąć przeformalizowania E-urząd i prawo Strażnicy dostępności cyfrowej Listy do Redakcji: Dzięki EZD funkcjonujemy w czasie pandemii Samorządy stawiają na inwestycje w IoT Projekty informatyczne w komunikacji publicznej Szacowanie ryzyka dla ODO w ujęciu…

Maj – Czerwiec 2020

Temat numeru Darmowy i szybki publiczny internet Ochrona sieci bezprzewodowych Sieć pod stałym nadzorem Wywiad Konsolidujemy i standaryzujemy środowiska IT E-urząd i prawo Publiczne systemy w chmurze Praca zdalna a dokumentowanie spraw Wyższy poziom komunikacji w służbach ratowniczych Jak przyjąć pismo w kawałkach Hotline dla IT online Bezpieczna cyfryzacja w edukacji Wdrożenia Lubelszczyzna w cyfrowej…

Marzec 2020

Temat numeru Wprowadzenie do Windows PowerShell Zarządzanie serwerami Windows Audyt użytkowników w PowerShellu Jak wykonać kopię folderu domowego Wywiad Tworzymy repozytorium danych o urządzeniach IoT E-urząd i prawo WCAG 2.1: kolejny rozdział w dostępności cyfrowej Ugody w sporach o realizację usług informatycznych Jak skutecznie zamawiać usługi chmurowe Wdrożenia Dane przestrzenne na Dolnym Śląsku Technologie i…

Luty 2020

Temat numeru Czym jest publiczna chmura obliczeniowa Prawie jak własne centrum przetwarzania danych Przepisy o korzystaniu z usług chmury w urzędzie Wywiad Dane muszą być aktualne i szeroko dostępne E-urząd i prawo Wyłączenia w zamówieniach usług cyberbezpieczeństwa ePUAP a ochrona danych Pogawędki z wirtualnym urzędnikiem Nie w pełni elektroniczna obsługa zgonów Wdrożenia Informacja na wagę…