Czerwiec 2021

Temat numeru Chmura w przetargach – doświadczenia roku pandemii Chmura 2.0 czyli akceleracja Nowe wydanie systemu Zapewnienia Usług Chmurowych Podnoszenie kompetencji w chmurze Wywiad Architektura korporacyjna pomaga podejmować racjonalne decyzje E-urząd i prawo Opisać obraz, czyli o tekstach alternatywnych Uporządkować urzędowe potwierdzenie odbioru Rekomendacje UZP na systemy informatyczne Systemy dla sygnalistów w sektorze publicznym Wdrożenia…

Rozprawy na odległość

6 stycznia 2021 r. weszła w życie nowela ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wprowadziła ona możliwość przeprowadzenia posiedzenia jawnego przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość. Uczestnicy będą mogli brać udział w posiedzeniu sądowym, gdy przebywają w budynku innego sądu i tam dokonują czynności…

Polski Ład cyfrowy

Podczas prezentacji założeń Polskiego Ładu nie pominięto kwestii cyfryzacji. Zapowiedziano szereg działań w ramach programu CyberPoland 2025. Zasada cyfrowej domyślności ma stać się obowiązująca w kontaktach państwo–obywatel, a korzystanie z e-usług publicznych będzie zwolnione z opłaty cyfrowej. Systemy tożsamości (profil zaufany, mObywatel, e-Dowód) zostaną zintegrowane, by zbudować federacyjny model tożsamości cyfrowej. Zapowiedziano też umożliwienie realizacji…

Unowocześnione monitorowanie poziomu radiacji

Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych (dalej: CEZAR) odpowiada za realizację zadań prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (dalej: PAA) w zakresie systematycznej oceny sytuacji radiacyjnej kraju oraz udziału w postępowaniach w przypadkach zdarzeń radiacyjnych. W szczególności zadania te polegają na zbieraniu, weryfikacji i analizie informacji otrzymywanych ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych, z placówek prowadzących pomiary skażeń promieniotwórczych,…

Maj 2021

Temat numeru Cyfrowe archiwa na miarę potrzeb Nowa wersja systemu NiKA Wywiad W procesie cyfryzacji duży może więcej E-urząd i prawo Zakup komputerów przez zamawiających Jitsi – wideokonferencje w sądach powszechnych Projekt KAP: pierwszy katalog gotowy NIK weryfikuje realizację usług publicznych przez ePUAP Zaczekamy na automatyzację decyzji administracyjnych Wdrożenia Voicebot obsługuje gdyński magistrat Technologie i…

VII edycja konferencji „Informacja przestrzenna IMPULSEM dla rozwoju lokalnego”

Już za kilka dni rozpocznie się VII edycja konferencji poświęconej zastosowaniu systemów informacji przestrzennej do zarządzania przestrzenią na szczeblu lokalnym i regionalnym. Na konferencję pn. „Informacja przestrzenna IMPULSEM dla rozwoju lokalnego” zarejestrowało się ponad 450 uczestników. Wydarzenie organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z firmą ESRI Polska sp. z o.o. Podczas dwóch konferencyjnych dni zaprezentowanych…