Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Ścieżka:

Strona główna » Numer »

Produkt Roku 2016

Po raz drugi stworzyliśmy – wraz z Czytelnikami – ranking najlepszych produktów dla podmiotów publicznych.

więcej

 

Budowa aplikacji webowych za pomocą JavaScript

JavaScript w ostatnich latach zyskał duże znaczenie nie tylko w świecie przeglądarek, ale także po stronie serwerowej. Powodem są m.in. rosnące możliwości tego języka oraz stale zwiększająca się liczba frameworków i bibliotek wykorzystujących go.

więcej

 
IT Administracji - Grudzień 2016

Dobre założenia strategii cyberbezpieczeństwa

Melissa Hathway, ekspertka do spraw cyberbezpieczeństwa, uważa, że żaden dokument nie sprawi, iż systemy teleinformatyczne staną się bezpieczniejsze. Nie zmienia to faktu, że dobra strategia cyberbezpieczeństwa jest niezbędna.

więcej

 

Koordynacja prac rządu i samorządu przy projektach IT

Istotnym mechanizmem realizacji uchwalonego we wrześniu br. Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa jest współpraca między administracją rządową a samorządową. Będzie ona realizowana w sposób sformalizowany poprzez tzw. Linię Współpracy 2016.

więcej

 
IT Administracji - Grudzień 2016

Archiwizacja dokumentacji ze składu chronologicznego

Instrukcja kancelaryjna nie określa wprost, w jaki sposób należy przechowywać dokumenty w składzie chronologicznym. Obowiązek ułożenia dokumentów w pudłach lub kartonach wynika z instrukcji archiwalnej.

więcej

 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej