Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Ścieżka:

Strona główna

F1 Hotline dla IT

Praktyczne porady

Rozwiązujemy problemy z konfiguracją oraz obsługą aplikacji i sprzętu IT w urzędach.

więcej  

Za darmo do urzędu

Przydatne aplikacje

Prezentujemy darmowe programy, które bez przeszkód można wykorzystać w urzędzie.

więcej  

 

Lipiec 2016

następny numer

Kryteria oceny ofert po nowelizacji

Wraz z nowelizacją prawa zamówień publicznych obowiązywać zaczną nowe zasady wyboru najkorzystniejszej oferty. Projekt ustawy z maja br. zmienia ustawę z roku 2004, uwzględniając przy tym druk 607 zawierający uwagi i poprawki Senatu.

więcej

 

GIS w planowaniu partycypacyjnym

Stosowane dotychczas w procedurze planistycznej metody tradycyjnych konsultacji są niedoskonałe. Dlatego należy stosować nowe metody, oparte na przykład na technologiach wykorzystujących geograficzne systemy informacyjne.

więcej

 
IT Administracji - Lipiec 2016

Naruszenie integralności informacji

Za uzyskanie dostępu do informacji przez osobę, dla której informacja ta nie była przeznaczona, grozi odpowiedzialność karna. Ale sankcjami objęte jest również m.in. zakłócanie pracy systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej.

więcej

 

Darmowy hotspot dla gości

Samorządy coraz częściej budują sieci telekomunikacyjne, tworzą także punkty bezpłatnego dostępu do internetu w lokalizacjach ważnych dla życia w mieście. To dobry pomysł, ale trzeba pamiętać, że taka działalność jest regulowana prawnie.

więcej

 
IT Administracji - Lipiec 2016

Nowe zasady zmiany umów o wykonanie zamówienia

Wprowadzenie do prawa zamówień publicznych przesłanek modyfikacji umów w formie ustawowego katalogu dopuszczalnych zmian jest zmianą znaczącą. Nowe przepisy mogą być kołem ratunkowym dla zamawiającego i wykonawcy na etapie realizacji umowy.

więcej

 
 

Admin wITek

Admin wITek - Wrzesień 2012

Galeria wITka   Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej