Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Ścieżka:

Strona główna » Grudzień 2018 »

Produkt Roku 2018

Tradycyjnie na koniec roku przedstawiamy ranking najlepszych produktów dla podmiotów publicznych. Doradzanie w zakresie doboru sprzętu i oprogramowania, a także prezentowanie innowacyjnych usług informatycznych w urzędach to jedno z zadań, jakie realizuje „IT w Administracji”.

więcej

 
IT Administracji - Grudzień 2018

Elektroniczna teczka pracownika

W 2019 r. wejdą w życie przepisy pozwalające na skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej w związku z jej elektronizacją. Obawy wciąż budzi proponowany sposób postępowania z aktami osobowymi, w tym zasady archiwizacji.

więcej

 

Bezpowrotne usuwanie danych

Odmienny sposób przechowywania (zapisu) danych na nośnikach magnetycznych oraz półprzewodnikowych determinuje konieczność stosowania różnych technik oczyszczania ich z informacji. Dane trzeba usuwać tak, żeby nie mogły zostać odtworzone w przyszłości.

więcej

 
IT Administracji - Grudzień 2018

Aplikacje dostarczone w kontenerach

Docker to koncepcja tworzenia lekkich maszyn wirtualnych dla systemu Linux, nazywanych kontenerami. Kontenery nie tylko ułatwiają wdrożenia i testy systemów, ale dzięki nim aplikacje pracują szybciej i znacznie wzrasta ich bezpieczeństwo.

więcej

 

Od wykluczenia cyfrowego do cyfryzacji urzędu

W 2017 r. Wójtowie gmin Moszczenica, Ujazd oraz Będków rozszerzyli współpracę w zakresie realizacji zadań związanych z telekomunikacją i powołali do życia konsorcjum gmin. Ich głównym celem jest cyfryzacja zasobów jst, w tym wdrożenie systemu EZD PUW.

więcej

 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej