Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Ścieżka:

Strona główna » Numer »

Wirtualny krwiobieg cyfrowego państwa

System EZD RP jest jednym z filarów Planu Działań Ministra Cyfryzacji (PDMC), który został przyjęty przez rząd w postaci Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP). Od połowy czerwca br. znamy założenia tego niezwykle ważnego dla cyfryzacji kraju projektu.

więcej

 

Monitorowanie serwerów linuksowych

Zarządzanie i monitorowanie systemami operacyjnymi, usługami, procesami czy infrastrukturą sieciową jest podstawą pracy każdego administratora. Wykonywanie tych zadań w środowisku linuksowym ułatwiają darmowe narzędzia, takie jak Munin oraz Monit.

więcej

 
IT Administracji - Lipiec 2017

Od szyfrowania danych nie ma odwrotu

Świat nigdy dotąd nie opierał się na przetwarzaniu danych tak bardzo jak dziś. Dostęp do informacji jest powszechny i ma globalny zasięg. W obliczu wzrostu liczby i skali cyberataków konieczne jest podniesienie poziomu zabezpieczeń w systemach informatycznych.

więcej

 

Filtry zapisu systemu Windows

Filtr zapisu systemu Windows Embedded przekierowuje wszystkie żądania zapisu do pamięci operacyjnej RAM albo wydzielonej partycji dyskowej. Dzięki temu, po ponownym uruchomieniu urządzenia, system zostaje przywrócony do działania w niezmienionym stanie.

więcej

 
IT Administracji - Lipiec 2017

Standaryzacja procesów w administracji samorządowej

Przygoda z informatyką w jst to starcie kilku na pozór niedających się pogodzić elementów: technologii, przepisów oraz utrwalonej przez lata mentalności urzędniczej. Mieszanka ta nie wróży niczego dobrego, zawsze jednak warto szukać kompromisów.

więcej

 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej