Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Ścieżka:

Strona główna » Numer »

Wszystko, co musisz wiedzieć o telefonii IP

Telefonia IP to stały element infrastruktury teleinformatycznej organizacji. Tradycyjne centrale analogowo-cyfrowe stopniowo przestają być wspierane przez producentów. Wygląda na to, że przed technologią IP w komunikacji nie ma już ucieczki.

więcej

 

Opis środków bezpieczeństwa

Po wejściu w życie rodo administrator danych nie będzie miał obowiązku przyjmowania polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Nowe przepisy nie zwalniają go jednak z opracowania dokumentacji przetwarzania danych osobowych.

więcej

 
IT Administracji - Listopad 2017

Ewolucja składu chronologicznego

Opublikowana w 2011 r. instrukcja kancelaryjna stanowi podstawę elektronicznego zarządzania dokumentacją w urzędzie. Po blisko siedmiu latach można jednak stwierdzić, że przepisy te nie są doskonałe i wymagają nowelizacji.

więcej

 

Unikanie utraty danych z narzędziem Veeam Agent

Wraz z wprowadzeniem na rynek aplikacji Veeam Agent dla systemów Windows i Linux firma Veeam kontynuuje rozwój narzędzi backupu dla ochrony punktów końcowych, fizycznych serwerów oraz instancji w chmurze. Pokazujemy, jak działa to przydatne narzędzie.

więcej

 
IT Administracji - Listopad 2017

Komunikacja w nowej odsłonie

Dzięki Systemowi Informacji Pasażerskiej, wdrożonemu w Łodzi w ramach inteligentnego systemu sterowania ruchem, pasażerowie komunikacji publicznej mogą sprawniej podróżować po mieście. Urzędnicy zyskali wiedzę o realizacji rozkładów jazdy i punktualności przejazdów, co pozwala na bardziej efektywne zarządzanie komunikacją.

więcej

 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej