Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Ścieżka:

Strona główna » Numer »

Dlaczego nie warto zamykać danych publicznych

Otwieranie danych to proces udostępniania informacji znajdujących się w gestii podmiotów publicznych. Zasoby te muszą być jednak „wystawiane” w sposób zorganizowany i automatyczny, a to oznacza konieczność ich uporządkowania już u źródła.

więcej

 

Platforma płatności dla administracji

Wrocławski magistrat uruchomił Platformę Informacyjno-Płatniczą. Teraz mieszkańcy mogą wygodnie wnosić swoje opłaty na rzecz miasta i kontrolować sposób ich uiszczania. Natomiast urząd ma narzędzie do szybszego pozyskiwania należności z podatków.

więcej

 
IT Administracji - Luty 2016

Rejestracja zbiorów danych osobowych

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych, która weszła w życie 1 stycznia 2015 r., przyniosła zmiany w zakresie rejestracji zbiorów danych osobowych. Prezentujemy i komentujemy najpoważniejsze z nich.

więcej

 

Klucz prywatny w środowisku Windows

W świecie cyfrowym bardzo istotne jest bezpieczne i pewne określenie tożsamości oraz integralności. Jednym z najlepszych sposobów pozwalających zrealizować to zadanie jest wykorzystywanie cyfrowych certyfikatów.

więcej

 
IT Administracji - Luty 2016

Ochrona informacji o klauzuli „ściśle tajne” i „tajne”

Istotą określenia danych informacji klauzulą „tajne” lub „ściśle tajne” jest uniemożliwienie ich nieuprawnionego ujawnienia. Mając na względzie wagę tych informacji i szkody, jakie może wywołać ich ujawnienie, nie dziwi wysoka sankcja karna za takie działanie.

więcej

 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej