Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Październik 2017

Co informatyk powinien wiedzieć o obowiązkach wynikających z rodo

Rewolucja w ochronie danych osobowych właściwie już dziś jest faktem. Nie można więc czekać do 25 maja 2018 r., kiedy to rodo zacznie być stosowane, ale już teraz trzeba określić, jaki wpływ wywrze ono na pracę informatyka w jednostce organizacyjnej.

więcej

 

Czas na praktyczne zmiany w instrukcji kancelaryjnej

Opublikowana w 2011 r. instrukcja kancelaryjna stanowi podstawę elektronicznego zarządzania dokumentacją w urzędzie. Po blisko siedmiu latach można jednak stwierdzić, że przepisy te nie są doskonałe i wymagają nowelizacji.

więcej

 
IT Administracji - Październik 2017

Rejestr czynności przetwarzania danych

Na gruncie rodo konieczne jest prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych i rejestru kategorii przetwarzania danych. W rozporządzeniu opisano, co i w jaki sposób odnotowywać w tych dokumentach, jednak realizacja przepisów może być kłopotliwa.

więcej

 

Równoważenie obciążenia w sieci

Serwery ważnych usług powinny charakteryzować się nie tylko dużą wydajnością, ale także niezawodnością. W tej roli doskonale sprawdzi się klaster serwerów z rozwiązaniami LVS lub HAProxy, wykorzystujący mechanizmy równoważenia obciążenia.

więcej

 
IT Administracji - Październik 2017

Projekt w dużej skali

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego integruje w jednolity system geodane zgromadzone przez urzędy w 13 powiatach i 102 gminach regionu. Współpraca z partnerami umożliwiła zasilanie Geoportalu nowymi zasobami danych, tworzącymi unikalne warstwy tematyczne.

więcej

 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej