Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Ścieżka:

Strona główna » Numer »

Zamówienia na stacje robocze

Prezentujemy metody sporządzania opisu przedmiotu zamówienia wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych. Można je wykorzystać w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie dostawa stacji roboczych.

więcej

 

Zmiany dotyczące ABI

Ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych, która weszła w życie 1 stycznia 2015 r., przyniosła poważne zmiany dla administratorów bezpieczeństwa informacji. Prezentujemy i komentujemy najważniejsze z nich.

więcej

 
IT Administracji - Styczeń 2016

Platformy wirtualizacyjne pod lupą

Hyper-V dla klienta to funkcja systemu Windows 8.1 oraz Windows 10, która umożliwia uruchamianie wielu systemów operacyjnych na stacjach roboczych i laptopach. Narzędzie ma silnych konkurentów: VirtualBoksa, VMware Playera oraz VMware Workstation Pro.

więcej

 

WLAN bez kontrolera

Zarządzane sieci bezprzewodowe, wdrażane bez użycia scentralizowanych kontrolerów WLAN, to nowy trend na rynku. Napędza rozwój warstwy dostępowej dla urządzeń mobilnych w małych i średniej wielkości organizacjach.

więcej

 
IT Administracji - Styczeń 2016

Elektroniczna rewolucja na drogach wojewódzkich

1700 kilometrów dróg na Kujawach i Pomorzu jest zarządzanych nowym systemem ewidencji. Pliki komputerowe zajęły miejsce książek dróg, obserwacje newralgicznych punktów ułatwiają kamery i stacje meteorologiczne, a sprzęt zimowego utrzymania ma elektroniczne czujniki i GPS.

więcej

 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej