Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Ścieżka:

Strona główna » Numer »

Zapewnienie bezpieczeństwa danych

Dostęp do zgromadzonych informacji i możliwość ich przetwarzania to obecnie podstawa funkcjonowania instytucji. W razie uszkodzenia lub utraty danych musimy mieć możliwość ich odzyskania lub odtworzenia.

więcej

 

Pisma elektroniczne w zamówieniach publicznych

Sposób wymiany korespondencji między zamawiającym a wykonawcami przysparza wielu trudności. Szczególnie problematyczna jest kwestia składania w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokumentów drogą elektroniczną.

więcej

 
IT Administracji - Wrzesień 2015

Niespójna i nierzetelna ochrona cyberprzestrzeni

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, w którym przeanalizowano poziom ochrony Polski w cyberprzestrzeni. Momentami ocena jest miażdżąca. Podstawowym zarzutem jest brak jednego ośrodka, który koordynowałby zarządzanie bezpieczeństwem kraju.

więcej

 

Dostęp do służbowych danych z urządzeń mobilnych

Work Folder oraz Workplace Join to nowe funkcje Windows Server 2012 R2 upraszczające implementację strategii BYOD w organizacji. Pozwalają m.in. określić zakres dostępu pracowników do zasobów sieci z prywatnych urządzeń niepodłączonych do domeny.

więcej

 
IT Administracji - Wrzesień 2015

GIS w administracji samorządowej

Większość danych zbieranych i przetwarzanych przez jednostki administracji publicznej ma odniesienie przestrzenne. Nie powinno więc dziwić, że instytucje publiczne coraz częściej wykorzystują rozwiązania oparte na systemach informacji geograficznej.

więcej

 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej