Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Ścieżka:

Strona główna » Numer »

Centra usług wspólnych w ramach administracji

Centra usług wspólnych wykorzystuje biznes. Administracja państwowa także implementuje je do swoich struktur. Wykorzystuje do tego nowoczesne rozwiązania i technologie. Również samorządy zakładają centra usługowe, wspierając w ten sposób ideę smart city.

więcej

 

Inspektor jak audytor, czyli RODO w praktyce

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, zwane w skrócie RODO, wprowadza rolę inspektora ochrony danych osobowych. Jego pozycja i zadania różnią się od zakresu obowiązków wyznaczonych administratorowi bezpieczeństwa informacji.

więcej

 
IT Administracji - Wrzesień 2016

Jak komputery trafiły do sektora publicznego

Wykorzystanie w latach 50. XX wieku podczas spisu powszechnego komputera UNIVAC I przez federalny urząd statystyczny USA rozpoczęło erę cywilnych zastosowań komputerów. Było to pierwsze zastosowanie informatyki w instytucjach publicznych.

więcej

 

Ponowne wykorzystanie informacji podmiotów BAM

Prezentujemy relację przepisów o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego do informacji będących jednocześnie utworami w rozumieniu prawa autorskiego. Są one ze sobą powiązane zarówno od strony prawnej, jak i biznesowej.

więcej

 
IT Administracji - Wrzesień 2016

Wspólnie dla rozwoju miasta

Wrocławskie Centrum Usług Informatycznych zostało przekształcone w centrum usług wspólnych. Ta zmiana nie jest czystą formalnością – zapowiada zmiany dla jednostek miejskich, a przede wszystkim otwiera przed nimi nowe możliwości informatyczne.

więcej

 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej