Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Ścieżka:

Strona główna » Grudzień 2013 »

Przejmowanie dokumentacji ewidencjonowanej do archiwum zakładowego

Zbliża się termin przejmowania akt przez archiwa zakładowe podmiotów, które wdrożyły systemy elektronicznego zarządzania dokumentacją. Stosowne przepisy obowiązują już dwa lata, ale wciąż nie są powszechnie znane. Co te regulacje nakazują instytucjom publicznym?

więcej

 

Odpowiedzialność prawna informatyków

W trakcie realizowania obowiązków zawodowych informatyk zatrudniony w instytucji publicznej potencjalnie może popełnić – świadomie bądź nie – czyn zabroniony. Gdzie zatem zaczyna się, a gdzie kończy odpowiedzialność prawna informatyka?

więcej

 
IT Administracji - Grudzień 2013

Nieuprawniony głos za budżetem obywatelskim

Konsultacje społeczne uważa się za pożądany element tworzenia prawa i zasad współżycia społecznego. Ale popularna forma tej aktywności, mianowicie internetowe głosowanie nad tzw. budżetami obywatelskimi, to także okazja do kradzieży tożsamości.

więcej

 

WWW urzędu pod konkursową lupą

Instytucje samorządowe za pomocą swoich stron internetowych dają obywatelowi możliwość komunikowania się z urzędem. W praktyce ta „usługa” wygląda różnie, co prowokuje do tworzenia licznych konkursów na najlepsze serwisy internetowe.

więcej

 
IT Administracji - Grudzień 2013

Administrowanie serwerem za pomocą przeglądarki

Aplikacja webowa Webmin pozwala na wygodne zarządzanie kontami użytkowników oraz ustawieniami serwerów usług, m.in. Apache, DNS i Sendmail. Program nie wymaga wydawania komend powłoki ani ręcznej edycji plików konfiguracyjnych.

więcej

 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej