Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Ścieżka:

Strona główna » Numer »

Produkt Roku 2015

Doradzanie w zakresie doboru sprzętu i oprogramowania oraz prezentowanie innowacyjnych usług informatycznych w urzędach (za którymi także stoją te rozwiązania techniczne) to jedno z zadań, jakie realizuje „IT w Administracji”.

więcej

 

Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa państwa

Rok 2015 był czasem wzmożonych dyskusji dotyczących cyberbezpieczeństwa – nie tylko w poszczególnych krajach, ale też w wymiarze globalnym. Co istotne, Polska należy do grona państw aktywnie uczestniczących w tej ważnej międzynarodowej debacie.

więcej

 
IT Administracji - Grudzień 2015

Sezon na rejestry

Centralny rejestr prowadzony przez GIODO przestał być jedynym kompletnym i pewnym źródłem informacji o zbiorach danych osobowych. Zmiana modelu gromadzenia, publikowania i prezentowania informacji ma swoje konsekwencje.

więcej

 

Środowisko pracy na odległość

Remote Desktop Services to rola systemu Windows Server. Pozwala administratorom uzyskiwać zdalny dostęp do pulpitu serwera, a użytkownikom uruchamiać swoje programy na zdalnym hoście usługi.

więcej

 
IT Administracji - Grudzień 2015

Najczęściej spotykane błędy przy wdrożeniach IT

Gdy przychodzi do odbioru zamówionych produktów IT, często zachowujemy się jak zagubione owieczki, które straciły rozsądek. Pokazujemy, jakich należy przestrzegać zasad, aby uniknąć nieudanych projektów informatycznych w administracji publicznej.

więcej

 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej