Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Ścieżka:

Strona główna » Grudzień 2017 »

Produkt Roku 2017

Jeden raz to przypadek, dwa to zbieg okoliczności, ale trzy razy to już reguła. Dlatego formalnie możemy uznać, że przyznawanie nagród „Produkt Roku IT w Administracji” na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez nasz magazyn.

więcej

 

Migracje P2V z VMware vCenter Converter Standalone

Technologie wirtualizacji podbijają coraz więcej organizacji. Wymusza to na dostawcach dostarczanie narzędzi, które umożliwiają efektywne wynoszenie fizycznych systemów do środowiska wirtualnego oraz migrację maszyn między platformami wirtualizacji.

więcej

 
IT Administracji - Grudzień 2017

Wykazy akt i ich rola w systemie EZD

W systemach kancelaryjnych stosowanych w polskiej administracji kluczową rolę odgrywają wykazy akt. Te narzędzia kancelaryjne używane są niezależnie od tego, czy urząd stosuje system tradycyjny, oparty na dokumentacji papierowej, czy nowoczesny system EZD.

więcej

 

Archiwizacja danych z narzędziem SquashFS

SquashFS to wysoce kompresowalny system plikowy tylko do odczytu wykorzystywany w celach archiwizacji. Znajduje również zastosowanie w urządzeniach, gdzie wymagana jest oszczędność miejsca na pamięci masowej, zasadniczo w systemach wbudowanych.

więcej

 
IT Administracji - Grudzień 2017

Studium wykonalności w praktyce administracji

Wejście Polski do UE i uruchomienie możliwości sfinansowania przedsięwzięć ze środków wspólnotowych „trwale zakotwiczyło” w praktyce jednostek administracji sporządzanie studium wykonalności. Nie oznacza to, że temat ten nie spotyka się już z problemami interpretacyjnymi.

więcej

 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej