Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Ścieżka:

Strona główna » Numer »

Kryteria oceny ofert po nowelizacji

Wraz z nowelizacją prawa zamówień publicznych obowiązywać zaczną nowe zasady wyboru najkorzystniejszej oferty. Projekt ustawy z maja br. zmienia ustawę z roku 2004, uwzględniając przy tym druk 607 zawierający uwagi i poprawki Senatu.

więcej

 

GIS w planowaniu partycypacyjnym

Stosowane dotychczas w procedurze planistycznej metody tradycyjnych konsultacji są niedoskonałe. Dlatego należy stosować nowe metody, oparte na przykład na technologiach wykorzystujących geograficzne systemy informacyjne.

więcej

 
IT Administracji - Lipiec 2016

Naruszenie integralności informacji

Za uzyskanie dostępu do informacji przez osobę, dla której informacja ta nie była przeznaczona, grozi odpowiedzialność karna. Ale sankcjami objęte jest również m.in. zakłócanie pracy systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej.

więcej

 

Darmowy hotspot dla gości

Samorządy coraz częściej budują sieci telekomunikacyjne, tworzą także punkty bezpłatnego dostępu do internetu w lokalizacjach ważnych dla życia w mieście. To dobry pomysł, ale trzeba pamiętać, że taka działalność jest regulowana prawnie.

więcej

 
IT Administracji - Lipiec 2016

Nowe zasady zmiany umów o wykonanie zamówienia

Wprowadzenie do prawa zamówień publicznych przesłanek modyfikacji umów w formie ustawowego katalogu dopuszczalnych zmian jest zmianą znaczącą. Nowe przepisy mogą być kołem ratunkowym dla zamawiającego i wykonawcy na etapie realizacji umowy.

więcej

 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej