Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Ścieżka:

Strona główna » Numer »

Październik 2018

Likwidacja barier zgodnie z dyrektywą o dostępności

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych. Wynikają z niej nowe obowiązki dla podmiotów publicznych, a za uporczywe uchylanie się od zasad WCAG przewidywane są kary pieniężne.

więcej

 

Szybszy internet z samorządowych hotspotów

W grudniu 2018 r. wejdą w życie przepisy znowelizowanej Megaustawy. Przewidziane w niej zmiany mają na celu zapewnienie obywatelom bezpłatnego oraz funkcjonalnego dostępu do internetu jedynie w miejscach publicznych.

więcej

 
IT Administracji - Październik 2018

Odwzorowanie cyfrowe zastąpi papierowy oryginał

Projektowane zmiany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach pozwolą wdrożyć w pełni elektroniczne zarządzanie dokumentacją. Nowe przepisy przewidują, że odwzorowanie cyfrowe dokumentu papierowego ma zastąpić pierwowzór.

więcej

 

Kompilacja jądra Linuksa

Spośród powodów, dla których warto samodzielnie skompilować jądro Linuksa, ten o większej wydajności systemu dość łatwo zanegować. Znamy jednak co najmniej kilka lepszych argumentów przemawiających za tym, że warto to robić.

więcej

 
IT Administracji - Październik 2018

Stan dostępności cyfrowej administracji publicznej

Fundacja Widzialni po raz piąty przygotowała raport oceniający poziom dostępności stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne. Wyniki wskazują na niski wzrost dostępności – ponad połowa stron WWW jest niedostępna.

więcej

 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej