Miesięcznik informatyków i menedżerów IT sektora publicznego

Ścieżka:

Strona główna » Styczeń 2013 »

W służbie administracji

Sektor publiczny mógłby odnosić takie same korzyści z chmury obliczeniowej jak sektor biznesowy. Nie ma ogólnych przepisów prawnych, które zakazywałyby korzystania z cloud computingu w administracji, co oznacza, że może ona stosować to rozwiązanie.

więcej

 

Problematyka budowy bazy aktów stanu cywilnego

Centralny Rejestr Aktów Stanu Cywilnego ma zastąpić rozproszone, a przez to „zamknięte” bazy lokalne. Najpierw trzeba jednak wprowadzić podstawy prawne dla stworzenia CRASC. Za ich wzór mogą posłużyć przepisy odnoszące się do Krajowego Rejestru Sądowego.

więcej

 
IT Administracji - Styczeń 2013

Od chmury nie ma odwrotu

W małych jednostkach trudniej o adaptację nowatorskich rozwiązań technologicznych. Realizacja projektu „Informatyzacja jst z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze” ma im pomóc w unowocześnieniu usług w zakresie e-administracji.

więcej

 

Orzeczenia sądów powszechnych w internecie

Ministerstwo Sprawiedliwości postawiło w 2012 r. na interakcję z obywatelem. Tworzony od niedawna portal orzeczeń ma zapewnić ujednolicenie orzecznictwa i położyć kres sądowej „Polski dzielnicowej” wyznaczanej granicami poszczególnych apelacji.

więcej

 
IT Administracji - Styczeń 2013

Cloud computing z perspektywy administracji publicznej

Przepisy prawa nie wykluczają korzystania w administracji publicznej z chmury obliczeniowej o charakterze publicznym. Rozwiązanie to wymaga jednak zwrócenia szczególnej uwagi na kwestie dotyczące bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

więcej

 
 

Polecamy

Biblioteka Informacja Publiczna

Specjalistyczne publikacje książkowe dla pracowników administracji publicznej

więcej