Dostępność: 99,9999%

Dell EMC PowerStore Wyspecjalizowana macierz dyskowa w rozmiarze 2U z wbudowanym hiperwizorem VMware ESXi oferuje dostępność do danych na poziomie bliskim stu procent (dokładnie 99,9999%). EMC PowerStore upraszcza infrastrukturę IT i może zmniejszyć koszty i pojemność rozwiązań IT dzięki stałej deduplikacji, kompresji i gwarantowanej redukcji danych w stosunku 4:1. Dużym atutem jest obsługa czołowych systemów zarządzania i orkiestracji, w tym Kubernetes, Ansible i VMware vRealize Orchestrator. Macierz…

Polska awansowała w rankingu DESI

Komisja Europejska opublikowała ranking indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) na 2020 r. Od 6 lat unijne sprawozdania podsumowują odpowiednie wskaźniki wydajności cyfrowej Europy i śledzą ewolucję krajów UE w zakresie konkurencyjności cyfrowej. W tegorocznej edycji rankingu Polska awansowała o dwie pozycje – uzyskaliśmy wynik 45 w stosunku do średniej unijnej 52,6. Rok wcześniej zdobyliśmy 41,6 (średnia unijna 52,5). Polska ma najwyższy w skali UE…

Veeam Backup dla Microsoft Azure

Firma Veeam ogłosiła dostępność nowych rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania dla Microsoft Azure. Przenośny format kopii zapasowych umożliwia korzystanie z rozwiązań Cloud Mobility – w tym tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie i migrację w środowisku wielochmurowym. Spośród cech warto wymienić automatyzację migawek dla częstszych punktów przywracania, tworzenie kopii zapasowych do pamięci masowej Azure Blob oraz szybkie odzyskiwanie danych na poziomie plików. Rozwiązanie…

Nowe funkcje Karty Mieszkańca Gdyni

Ponad 50 tys. gdynian korzysta z Karty Mieszkańca. Władze miasta rozszerzyły jej funkcje, uruchamiając Konto Mieszkańca. Stanowi ono element autorskiego oprogramowania stworzonego przez Miasto Gdynię i Zespół Gdyńskiego Centrum Kontaktu. Będzie ono regularnie rozwijane i wzbogacane o nowe moduły i funkcje. Karta Mieszkańca funkcjonuje w Gdyni od września 2018 r. w ramach programu Moje Miasto Gdynia. Została stworzona, aby ułatwić mieszkańcom dostęp do bogatej oferty miejskich…

Lubuski e-Urząd II – rozwój usług publicznych

Urząd Marszałkowski województwa lubuskiego w partnerstwie z 11 gminami województwa lubuskiego realizuje projekt „Lubuski e-Urząd II”. Jego celem jest uruchomienie szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. W wyniku jego realizacji zostanie zwiększona dostępność lub dojrzałość usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz stworzone zostaną lub poprawione warunki techniczno-organizacyjne realizacji tych usług. Główny element rozwiązania stanowić będzie zmodernizowany system…

Programy unijne w dobie pandemii

18 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r., z tym że prawie wszystkie jej zapisy obowiązują z mocą od dnia 1 lutego 2020 r. Ustawa wprowadza regulacje, których celem jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych, w warunkach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Rozwiązania te dają podstawę prawną instytucjom…