Infrastruktura IT jako usługa rozliczana według zużycia

Koszty infrastruktury IT rozliczane w modelu Infrastructure-as-a-Service według faktycznego zużycia, nowy sprzęt najwyższej klasy, elastyczna rozbudowa mocy obliczeniowej zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem, łatwe i zracjonalizowane planowanie – to najbardziej doceniają organizacje, które korzystają z platformy HPE GreenLake. IT w modelu konsumpcyjnym jest trendem zdecydowanie wartym uwagi.

Trudności z uregulowaniem AI

Wspólna Opinia 5/2021 Europejskiej Rady Ochrony Danych oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z 18 czerwca br. dotycząca projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (dalej: AI) pokazuje skalę problemów z przyjmowaniem pierwszej unijnej regulacji prawnej w tym zakresie. Już wniosek Komisji Europejskiej z 21 kwietnia 2021 r. dotyczący tego aktu…